Kui vanglas põleb:

iDevice ikoon Mida ette võtta esimesena?
Vangla tulekahju korral tuleb tegutseda kiirelt ja paanikasse sattumata:
 
    1. Päästa otseselt tulekahjukolde lähedal ohustatud inimesed ja juhata nad eemale.

    2. Teavita peavalvekeskuse kaudu päästeteenistust (üldine nr 112).

    3. Anna vanglas häiret ja informeeri toimkonda.

    4. Alusta esmaste tulekustutustöödega, kui võimalik, siis piira tule levikut sulgedes põlev ala (kui inimesed on evakueeritud). Eemalda põlenguala lähedusest täiendav oht, näit. gaasiballoon, bensiinikanister vms.

    5. Alusta ohualas evakuatsiooniga, piirkondades kuhu jõuab tihe suits või on prognoositav tule levik.

    6. Juhenda päästeteenistujad tulekahju kohale, taga neile ligipääs põlengualale nende poolt soovitud viisil.

    7. Kindlusta saabunud päästetööde juhile tema poolt soovitud informatsiooni kättesaadavus (hoone ehitusplaan, võimalike ohualal viibivate isikute arv, põlevate ainete/materjalide iseloomustus, asukoht ja hulk, näita hüdrantide asukoht jne.)

Probleemiks võivad osutuda mõnikord lihtsad ja esmapilgul tähtsusetud asjad - ole kindel, et näiteks vangla territooriumil olevad aedikud ja läbipääsuteed oleksid avatud, et päästetehnika saaks liikuda kiiresti sündmuskohale. Päästjate vanglasse saabumisel organiseeri päästjate juhendamine põlengualale ja taga, et nende teele ette jäävad väravad ja uksed oleks võimalik avada, ära unusta kaasa võtta vajalikke võtmeid.

Arvesta sellega, et tõenäoliselt orienteerute Teie vangla territooriumil paremini, kui päästemeeskond, samas aga ärge kippuge õpetama või targutama professionaalsete päästjatega tule kustutamise taktika üle, sest nemad seda eriala õppinud ja kustutustöid rohkem teinud, kui Teie.


iDevice ikoon Pildigalerii
Näita Häirenupp pilti
Häirenupp
Näita Häiresignaal pilti
Häiresignaal
Näita Hüdrant pilti
Hüdrant