Viited:

 

Käesoleva õpiobjekti loomisel on kasutatud Soome Vabariigi vanglate koolituskeskuse (RSKK) vastavat õppematerjali. Õppematerjal on tõlgitud, täiendatud ja kaasajastatud autori poolt RSKK loal.

Suur tänu Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Tuleohutusjärelevalve õppetooli juhataja-lektor Alar Valge´le, kes abistas õppematerjali  kaasajastamisel ja kontrollimisel!

 

 

Originaali tiitel:

"Vankilan palotorjunta"  Kerava 1993

Vankeinhoidon koulutuskeskus 

ISBN 951-47-8058-2

ISSN 0784-5855