TULEKUSTUTUSVAHENDITE KASUTAMINE

iDevice ikoon Olete kohustatud reageerima!

Esmased tulekustutusvahendid on paigutatud vanglasse nende kasutamiseks ja vajaduse korral tuleb ka osata neid kindlakäeliselt kasutada.

 

Esmase tulekustutusvahendi kasutamine ei ole keeruline, kuid probleemiks võib osutuda otsustamine, millal selle vahendi kasutamine oleks tarvilik. Kõik hõõguvad, suitsevad või põlevad objektid on vajalik kustutada või lämmatada esmaste

tulukustutusvahenditega. Veega kustutamine on efektiivne näiteks põleva või hõõguva prügikasti kustutamiseks, sest vesi toimib ka jahutajana ja seepärast sobib ta hästi kiudmaterjalist esemete kustutamiseks.

 

Põlevaid või suitsevaid elektritarbed aga ei tohiks koheselt veega kustutada - esmalt tuleks need välja lülitada või lahti ühendada vooluvõrgust ja ka siis kustutada sobiva kustutiga (näit. 55A 233B C-E). Esmast tulekustutust peab iga

vanglateenistuja õppustel harjutama, sest vaid harjutamisega on võimalik saavutada piisav kustutusvahendi tundmaõppimine ja julgus, oskus seda vahendit efektiivselt kasutada.