Tuletõrjevahendid

iDevice ikoon Mida millega kustutada?
Kõikides vanglates peavad olema esmased tulekustutusvahendid, mis on paigutatud strateegilistesse kohtadesse, näiteks koridoridesse või töökeskkonda. Esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ei ole vaid selleks, et täita kohustust seaduste või nõuete ees, vaid justnimelt tuleõnnetuste ärahoidmiseks. Seepärast esmaste tulekustutusvahendite hooldusesse ja vahendite kasutamisoskuse harjutamisesse tuleb suhtuda täie tõsidusega.

Kõige tavalisemaks ja efektiivsemaks esmaseks tulekustutusvahendiks on tulekustuti. On tähtis teada, et tulekustuteid on eriliigilisi.

Tulekustutid ja nende sobivus:

    A - sobib kustutama kiudained, materjalid

    B - sobib põlevate vedelike kustutamiseks

    AB - sobib kiudainete ja põlevate vedelike kustutamiseks

    C - sobib gaasi kustutamiseks

    E - lisatunnus E -ga (näiteks BE või ABE) varustatult tulekustuti sobib elektripinge all olevate esemete kustutamiseks.

Tänapäeval on vanglates levinuimad tulekustutid ABC markeeringuga. Täiendavalt liigitatakse tulekustutid nende kustutusvõimsuse e. tõhususe järgi.

Vanglate esmasteks tulekustutusvahenditeks võivad tulekustutile lisaks olla näiteks veel:

    - Veetünnid koos selle juures oleva ämbriga;

    - Hüdrandid koos vooliku ja pihustisüsteemiga;

    - Kustutusvaip;

    - Liivakast jne.

On tähtis, et igale objektile oleks valitud just sellele objektile sobivaim tulekustutusvahend, näiteks töökojas, kus kasutatakse gaasiseadmeid, ei ole otstarbekas hoida tulekustutusvahendeid, mis ei sobi gaasivoolu kustutamiseks. Näiteks vangla köögis, kus on oht pannil rasvapõlenguks, ei ole otstarbekas hoida veega kustutamise vahendeid, vaid piisab kustutustekkide olemasolust.

Uuematesse vanglatesse on lisaks esmastele tulekustutusvahenditele veel paigaldatud lisaks automaatne tulekustutussüsteem e. ATS, selle sprinklerid e. vihmutid avanevad automaatselt kõrge temperatuuri korral selles piirkonnas.


Kiire teadmiste kontroll
Vasta õigesti! Punasele mütsikesele klikates saad vihje.


Tulekustuti on punast värvi.

Tõene Väär     


Vanglas tohib tulekustutit kasutada vaid selleks spetsiaalse väljaõppe saanud vanglateenistuja.

Tõene Väär     


Tulekustuti kasutamiseks tuleb ta pöörata tagurpidi ja ventiiliga lüüa vastu maad.

Tõene Väär