Tulekahju ennetus

iDevice ikoon Millest saavad alguse põlengud?
Tuleohutuse tagamine vanglas algab tegelikult ennetustööga. Valmisolekuga halvimaks ja kontrollides regulaarselt vangla probleemkohti, tagatakse ennetava tuleohutuse olemus.

Vanglate tuleohutuse tagamine jaguneb erinevate objektide lõikes:

        1. Vangla elusosakonna kambrite tuleohutus.

        2. Üldkasutatavate ruumide (päevaruumide) tuleohutus.

        3. Köögi ja muude majandusruumide tuleohutus.

        4. Töökodade tuleohutus.

        5. Eriliselt tuleohtlike objektide tuleohutus.

Vangla eluosakonna kambrite tuleohutuse tagamine on tähtis ja seda peab kontrollima regulaarselt. Kambritesse suletud vangide turvalisus sõltub võimaliku tulekahju korral täielikult valvuri kiirest ja õigest tegevusest, sest vangla kambrist vangi iseseisev evakueerumine ei ole paraku reeglina võimalik.

 

Vanglas süttivad tulekahjud üldjuhul järgmistest põhjustest:

        1. Tahtlikult vangide poolt süüdatud objektid, näiteks madratsid, padjad, prügikastid ja muu kambri sisustus.

        2. Rikkis elektriseadmete kasutamine, näiteks televiisori, veekeedukannu või muud elektri- ja elektroonikaseadme süttimine.

        3. Kambrite (isetehtud) valgustid, kui need on kaetud näiteks käterätikuga, mille võib süüdata lambi kuumus.

        4. Kambrite või olmehoonete prügikastid, kui näiteks sinna on visatud hõõguv ese (näiteks sigaret).

        5. Voodis või töökojas suitsetamine.

        6. Küünalde kasutamine.

        7. Isetehtud elektriga toimivad abivahendite kasutamine, näiteks sigaretisüütajad või veekeetjad.

Kõikvõimalike tuleohtlike esemete kambrist eemaldamine sh. liigse paberipahna vangidele keelamine ja elektritarvikute regulaarne kontroll ennetab tavaliselt süttimisega seotud riske ja seetõttu on kirjeldatud kontroll äärmiselt vajalik.

Tuleohutuse tagamiseks peab vanglateenistus vangidele ja vanglaametnikele regulaarselt korraldama õppusi ja esmaste tulekustutusvahendite kasutusoskuse koolitusi, ka vangla kustutusvahendite asukoha täpne teadmine on osaks tuleohutusega seonduvast argirutiinist. Vanglas tuleb regulaarselt korraldada evakuatsiooniõppusi ja arendada kõigi oskusi õigesti käituda tulekahju ajal, et tõelise tulekahju tingimustel sujuks inimeste evakueerimine tõrgeteta või suudetaks näiteks juba põlengu algfaasis ka osaleda elementaarses esmases reageerimises.

Vanglateenistujad peavad ilmeksimatult teadma, kus asuvad vanglas tulekustutusvahendid ja milliseid evakuatsiooniteid tuleb kasutada hoonest lahkumiseks, kui tulekahju on tekkinud. Inimelu päästmine tuleb alati seada sellistel juhtudel kõrgeimaks prioriteediks.


iDevide ikoon Mõtisklus
Kas Sina oled mõelnud selle peale, kuidas oma töökohalt evakueeruda näiteks pilkases pimeduses? Kas sa oskad kinnisilmi leida oma võtmekimbust just selle võtme, mis avab sulle vajalikku ust? Kas käsipidi kombates või kinnisilmi sa leiaksid üles välisukse kõrvalt selle koha, kuhu distantskaardiga puudutada mootorluku avamiseks?