TULEKAHJU HÄIRESÜSTEEMID

iDevice ikoon Andurite kontrolli vajadus

Vanglate eluosakondadesse ja muule territooriumile on paigaldatud suitsu- ja tulekahjuandureid, mille ülesandeks on anda häiresignaali võimalikult ruttu e. põlengu algfaasis. Andurid võivad olla lokaalsed ja/või ühendatud turvasüsteemi st. vangla peavalvekeskuse vastavate monitoride ja programmidega. Näiteks vastavad programmid aitavad avada tulekahju piirkonnas suitsueemalduskanalid.

Tulekahjuandurite efektiivsus seisneb selles, et need alarmeerivad inimesi ja päästeteenistust juba sellises tulekahju algfaasis, kus inimese enda aistingud veel ei pruugi avastada põlemisgaase, suitsu või näiteks kuumust.

Vanglateenistus peab hoolitsema, kontrollima ja tagama selliste tulekahju andurite korrasoleku, sest vaid hooldatud, puhastatud, kontrollitud ja töökorras olevaid andureid saab töös usaldada. Tulekahjuandurite ja häiresüsteemide korrasoleku kontroll peab vanglas olema regulaarne ja see peab olema vangla järelevalve teostamise vältimatu osa. Neid töid tohivad teha vaid vastavat pädevust omavad isikud ja toimingud on regulaarsed tulenevalt tuleohutuspaigaldise liigist.


iDevice ikoon Pildigalerii
Näita Tulekahju andur pilti
Tulekahju andur
Näita Suitsueemalduse luuk pilti
Suitsueemalduse luuk