Evakuatsioon vanglas

iDevice ikoon Tea kuhu varjuda või viia vangid!
Koheselt pärast tulekahju häiresignaali käivitumist või tulekahjuteate saamist, tuleb alustada ohus olevas vanglaosas inimeste evakuatsiooniga. Evakuatsiooniks on vanglate pääste-ja tulekustutus juhendites olemas detailsed plaanid ja juhendid, kuid põhimõtted inimelude päästmiseks on ühed: suitsu ja tule eest tuleb viia vangid turvalisele alale ja kontrollida, et ohualale ei oleks jäänud inimesi. Turvaliseks alaks on vanglas territoorium, kuhu ei tungi tulekahju kohalt suits ega kuumus.

Selleks, et veenduda, kas kõik inimesed on ohualalt väljunud, on äärmiselt tähtis vanglas teada suvalisel ajahetkel, kui palju vange mingil territooriumiosal hetkel viibib. Evakueeritud inimeste loenduse järgselt on võimalik siiski vaid umbkaudu prognoosida, kas kõik ohualal viibinud vangid on evakueeritud või mitte, seepärast on vältimatult vajalik inimeste evakuatsiooni järgselt kontrollida ohualal võimalikke varjunud, kannatanud või muul moel liikumisvõimetute vangide olemasolu, kui seda vähegi suits ja kuumus vanglaametnikel endi jaoks ohutult teha vähegi võimaldab.

Ohuala kontrollides peab kontrollija arvestama tule kiire levikuvõimalusega ja suitsupiirist liikuma alati allpool, et mitte sisse hingata mürgist suitsu ja eksida piiratud nähtavusega hooneosas. Unustada ei tohi, et turvalisse piirkonda evakueeritud vangide üle tuleb kohapeal tagada ka järelevalve. Kui põlengu ulatus vanglas on sedavõrd suur, et vaid toimkonnas olevate vanglateenistujate arv ei võimaldaks efektiivset tegutsemist, tuleb isikkoosseisu teavitamisskeem kasutades häirekorras teenistusse kutsuda ka vabadel päevadel ja puhkusel olevad vanglateenistujad. Vangla turvamiseks võib ka vajadusel ametiabi korras paluda politsei sekkumist.


iDevice ikoon Evakuatsioonitee
Näita Valgustusega viit pilti
Valgustusega viit
Näita Helenduv silt pilti
Helenduv silt