Päästeõppused vanglas

iDevice ikoon Ohuolukorras käitumise treeningud

Vanglates toimuvad erinevad õppused on kujunenud lahutamatuks osaks vanglatöö rutiinis. Kõikide treeningpäevade ja õppuste (sh. päästealaste) eesmärgiks tuleb seada nende õpetlikkust ja unikaalset, põnevat harjutamisvõimalust, sest sunnina rakendatavad ja kohustuslikud õppused ei ole oma olemuselt kunagi efektiivsed ja pigem võivad tekitada trotsi ja vastumeelsust.

Päästeõppuste eesmärkideks on hoida stabiilsena või parandada teenistujate esmaste tulekustutusvahendite kasutusoskust ja vangla territooriumi tundmist. Harjutused annavad sageli uut ja ootamatut teavet näiteks vanglas muutunud remondijärgsest ruumide paigutusest, töövahenditest, mööblist ja muudest tuleohutusega seotud asjaoludest. Näiteks on ühe hiljutise õppuse käigus avastatud, et vanglas tuleohtlikku objekti ümbritseva aia värava tabalukk oli vahetatud, kuid selle võti ei olnud kergelt leitav.

Päästeõppuste käigus tuleb kontrollida vangla eriti tuleohtlikke piirkondi, näiteks töökodade ja erinevate ladude seisukorda. Tööprotsessides uute toorainete või materjalide kasutusele võtmisega võivad ka muutuda vajalikud esmaste kustutusvahendite liigid ja võimekus. Vanglateenistujad peavad teadma, kuidas uued materjalid käituvad näiteks põledes. Õppused ja treeningud on selliste tähelepanu vajavate asjaolude väljaselgitamiseks vajalikud.

Vanglateenistujad peavad vanglas suutma tagada vangidele turvalisuse ja nende julgeoleku erinevates olukordades. Vanglateenistujad peavad suutma iseseisvalt reageerida põlengutele nende algfaasis ja kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid, et kustutada väiksemad põlengud, vanglateenistujad peavad olema võimelised evakueerima vange ohtlikult alalt, kuniks nende endi elu ja tervis pole ohus.

Vanglateenistujate ülesandeid on põlengutele reageerimisel mitmeid, kuid lühidalt seisneb selles tegevuses:

        • Inimeste päästmine (tule)õnnetus piirkonnast;

        • Suutlikkus edukalt tegutseda vanglas iseseisvalt, kuniks päästjate saabumiseni, esmaste tulekustutusvahendite tõhus kasutamine;

        • Üritada tõkestada täiendavate õnnetuste/kahjude tekkimist (piirata näiteks tulekahju levikut uste sulgemisega);

        • Suutlikkus anda tõhusat esmaabi ja osata elustamist;

        • Suutlikkust edastada olulist informatsiooni ohualal viibivatele isikutele ja loomulikult päästeteenistusele.

Spetsiaaloskusi, näiteks suitsusukeldumist, ei ole võimalik õppida kiirelt, see oskus saavutatakse pikaaegse koolitusega ja selle tarbeks on vajalik spetsiaalne varustus. Tänane Eesti vanglateenistus ei pea veel vajalikuks vanglateenistujaid koolitada suitsusukelduse päästevõimekuse tasemele

Ilma spetsiaalse varustuseta kuuma ja/või suitsu täis hoonesse tungimine, eesmärgiga päästa sealt inimene, oleks küll üllas ja kangelaslik tegu, kuid see on siiski rangelt keelatud - tõenäoliselt tuleb sellistest tingimustest päästjatel hoopis Teid päästma minna. Tavaline gaasimask või märg rätik ei kaitse mürgiste gaaside eest, hingamiseks vajame me hapnikku, mida paraku paksus suitsus ei ole piisavalt. Spetsiaalse gaasimaskiga tohib suitsuses keskkonnas olla vaid loetud minutite jooksu. Sellisel juhul peate alati arvestama asjaoludega, et suitsuga täitunud ruumis ei pruugi Te kiirelt leida tagasiteed ja Teie aeg võib saada otsa..


iDevice ikoon Pildigalerii
Näita Suitsusukelduse varustuse kasutamise koolitusel pilti
Suitsusukelduse varustuse kasutamise koolitusel
Näita  Gaasimask pilti
Gaasimask
Näita Gaasimaski filter pilti
Gaasimaski filter