TULEKAHJU KORRAL KÄITUMINE

iDevice ikoon Info edastamine ja evakuatsioon
Tulekahju korral on vajalik vangla suletud keskkonnas tegutseda kiirelt ja paanikasse sattumata. Just paanika tõttu juhtuvad sellistel õnnetustel tõsisemad vigastused ja inimohvrid. Paanika tekib sageli teadmatusest ja see sünnib siis, kui inimesi ei informeerita sellest mis on juhtunud, mida õnnetuse vältimiseks on juba tehtud ja mida tuleb veel teha.Vangla eluosakonnas süttinud tuli ja suits tekitab alati paanikat, eriti kui kambrite avamise ja vangide evakuatsiooniga viivitatakse.Tulekahju korral on hädavajalik vange informeerida ja seda tuleb teha nii selgelt, kuuldavalt ja arusaadavalt, et ei sünniks arusaamatust. Informatsiooni edastamine võib erinevates vanglates olla korraldatud erinevalt, kuid üldjuhul peaks kehtima vangide informeerimiseks järgmised põhimõtted:

        • Informatsiooni edastab (kambriraadio/megafoni kaudu) üks inimene;

        • Teavitatakse, mis on juhtunud ja mida järgnevalt planeeritakse teha;

        • Kambritesse paigutatud vangide evakueerimise korral informeeritakse kuuldavalt ja selgelt, milline on järjekord evakueerimisel (millisest sektorist/kambrist alustatakse ja millisest lõpetatakse);

        • Teavitatakse millist evakuatsiooniteed kasutatakse;

        • Rõhutatakse rahulikuks jäämise vajadusele ja organiseeritusele (järjekorrale).

Vanglateenistujate ja vangide tegevus õnnetusalal peab olema kiire ja asjalik. Paanikasse sattumist peab vältima, sest tormamine või kõhklemine on organiseerituse vastandiks. Rahu säilitamine ja mitte hädaldamine loob kõigile turvalisuse tunde.

Sageli evakuatsioonil toimitakse pooleldi pimedas või suitsus, mis suurendab üldjuhul paanikariski. Vanglateenistujad ja vangid peaksid harjutama evakuatsiooni ka pimedas ja kükkkõnnis, seda koos tulekustutusvahenditega liikumisel. Harjutama peab vangla kambri ukse avamist kinnisilmi ja kükitades. Vanglaametnik peab suutma eristada võtmeid võtmekimbus kinnisilmi ja teadma ilmeksimatult koridoride või trelluste avamiseks kiipkaardi lugejate asukohta oma valvataval ala ja kogu vanglas.

Suitsuses keskkonnas on vajalik liikuda võimalikult põranda ligi, sest suits tõuseb üles, lae alla. Avarates koridorides või hoonetes võib tulekahju ajal jääda põrandale vaid 5-10 cm suitsuvaba ala (suitsupiir), kus saab ainult hädapäraselt evakuatsiooniks roomata. Kõige turvalisem ongi sellistes tingimustes roomata või liikuda neljakäpukil väljapääsu suunas.

Mürgine suits ja kuumus on suurimaks paanikatekitajaks ja just need koosmõjus ongi tulekahju korral levinumaks surma põhjuseks. Suitsus ja kuumas ei ole võimalik liikuda ilma spetsiaalse päästevarustuseta. Pikad koridorid ja trepikojad on vangla tulekahjus äärmiselt ohtlikud alad, sest need võivad toimida „korstnana" ja suurendada tuuletõmmet, mille tõttu levib suits ja kuumus hoones kiirelt. Suits ümbritseb tavaliselt üsna kiirelt kogu hoonet ja tekitab probleeme päästetegevusele.