Vangide tundmaõppimine ja vangla tuleohutus

iDevice ikoon Tunne oma töökeskkonda ja vange!
Vangide tundmaõppimine on oluline osa vanglatöös. Vanglateenistujad peavad üritama mõista vangi ja panustama tema käitumise tundmaõppimisele. Vangi tundes on võimalik ennetada mitmeid raskusi ja probleeme, millega võivad üksteisele tundmatud osapooled kogeda. Eluosakonna või töökoja valvurid peavad alustama vangi tundmaõppimisega tema vanglasse saabumise hetkest alates, tutvumisperiood võib mõnikord kesta kogu vangistusaja. Teavet vangist ja tema käitumisest ja muust olulisest taustast saab kolleegidelt ja dokumentidest.

Vanglas tahtlikult süüdatud tulekahjud on eriliselt ohtlikud, sest põlenguobjekti ja -aega on raske ennustada. Sageli on tahtliku süütamise korraldanud häiritud psüühikaga vang, või tema normaalne tundeelu on väärastunud näiteks narkootiliste ainete või alkoholi mõjul. Seepärast ongi vangide käitumise tundmaõppimine võtmeküsimuseks tulekahjude ennetamisel vanglas. Vangi süüdatud põlengud on lõppenud mõnikord õnnelikult, aga ka traagiliselt. Näiteks 1959 aastal Soome Vabariigis süütas vang Köyliö vanglas oma kambri ja selle põlengus hukkus kokku 16 inimest. Vangid hukkusid tules ja mürgiseid gaase sisse hingates ühe vaimselt ebastabiilse vangi mõtlematu teo tagajärjel.Tahtliku süütamise põhjuseks võib olla vangi kättemaks tema arvates ja tema suhtes ebaõiglaselt tehtud vangla otsuse vastu: näiteks on vangla keeldunud või tagasi lükanud mingi vangile olulise taotluse või on otsustanud miskit vastupidiselt vangi ootustele. Vangi kogetud edu või ebaõnnestumised tema vanglavälise elukorralduse suunalt võivad samuti peegelduda selle vangi emotsioonides ja käitumises vanglas.

Tähelepanelik ja innukas vanglateenistuja peab suutma märgata vangide käitumiseripärasid ja vahendama vangi võimalikke muresid vangla erinevate spetsialistidega (teavitama näiteks kontaktisikut, kaplanit, psühholoogi, julgeolekuametnikku jne.). Selline tegevus ja vangile oluliste probleemide teadvustamine on ennetav ja nii võib näiteks ära hoida enesetapu või -süütamise. Näiteks isiklikud perekondlikud probleemid äsja üleelanud vang või narkojoobe võõrutusnähtude käes vaevlevat vangi tuleb visuaalselt kontrollida sagedasti, kõik tuletegemiseks sobilikud vahendid (ka paberid ja kergeltsüttivad muud materjalid) tuleks selliselt vangilt võtta kiivalt hoiule.

Vangla remonttööde ja muu tööülesannete täitmise järgselt võib vanglas aeg-ajalt süttida tulekahju. Üsna sageli on hõõguma jäänud keevitussädemetest või sulametallist süttinud praht, seepärast kõikide tööprotsesside järgselt tuleb vangla töökodasid kontrollida põhjalikult. Ruume, kus on kasutatud näiteks lahtist tuld, on tulekahju vältimiseks vaja kontrollida vähemalt kahe tunni vältel pärast tööprotsesside lõppemisest.Tulekahju võib alguse saada ka elektrilühisest või näiteks küttesüsteemi rikkest. Katlamajad, elektrikilbid ja -seadmed ning loomulikult kõik köögiseadmed (pliidid, ahjud, ventilatsioonikubud) vajavad regulaarset hooldust ja puhastamist.

Vangidele on rangelt keelatud omaalgatuslikult remontida näiteks veekeedukanne, telereid, raadiot, installeerida ise elektrijuhtmeid või konstrueerida ise mistahes elektrit tarbivaid aparaate. Vangla läbiotsimistegevuses on vajalik pöörata tähelepanu tuleohule. Vangi peab juhendama sellistes küsimustes, talle tuleb keelata ja temalt konfiskeerida mittetöökorras olevad elektriseadmed. Tuleb jälgida, et kambri valgustusseadmed ei oleks kaetud rätikutega või ilustava paberiga. Kambris ei tohi vang omada liigselt ajalehti ja muud paberipahna, raamatuid ja muud varustust, mida saab säilitada pigem vangla laos.

Vangla tulekahjuandureid ja kõiki häirenuppe tuleb kontrollida regulaarselt. Häirenupud on elutähtsad vahendid vangide ja teenistujate turvalisuse tagamiseks. Kõik vanglateenistujad on kohustatud väiksemastki tuleohtlikust asjaolust teavitama kolleege ja võimalusel ise osalema süttimisohu kõrvaldamisel vältimatus olukorras. Ka vange peab nõustama ja neile selgitama, et nende kohustuseks on informeerida vanglateenistujaid tähelepanekutest ja nendest asjaoludest, mis võivad luua ohtusid vangla üldisele julgeolekule.