TÖÖKOHTADE TULEOHUTUS

iDevice ikoon Ohte on igalpool!
Igas vanglas on kasutusel erinevaid tööstusterritooriume. Tööstusaladel on omakorda erinevaid tuleohtlikke alasid ja ulatuslik töökohtade valik tingib seal erilisi tuleohutusnõudeid. Vanglas leidub töökohti, kus tuleõnnetuste risk on suurem, kui mõnel teisel töökohal.

Töökoha turvalisuse ja tuleohutuse eeskirjad ei ole loodud seepärast, et vaid seadused või määrused seda nõuaks, vaid eeskirjade täpne täitmine aitab ära hoida õnnetusi. Vangla tuleohutuseeskirju peab vanglateenistuja teadma täpselt ja nende eeskirjade teadmine peab olema üheks õppe - ja treeningharjutuste osaks.

Vanglad on määratletud kõrgendatud ohuga objektideks ja neis peaks olema koostatud dokument: „Tulekahju korral tegutsemise plaan koos vastavate tegevusjuhiste ja skeemidega".