Ventilatsioon, tööstusseadmed ja kollektiivi väljaõpe

iDevice ikoon Koolitus, ennetus
Erilised probleemid vanglates on sageli tingitud ventilatsioonitorude tõttu. Ventilatsioonitorudesse kogunenud mustus (tolm ja torudesse vangide poolt heidetud niidid-nöörid ja riideribad) on selgeks põlenguriskiks. Näiteks tolm võib ventilatsioonitorus süttida plahvatuslikult, seepärast ventilatsioonitorude ja filtrite regulaarne puhastamine on tuleohutuse seisukohalt möödapääsmatu.

Puhtuse pidamine on tulekahjude ennetustöös tõhusaim meede. Näiteks köökide ventilatsiooni kubud põlemisel on reeglina põhjuseks selle räpasus, kogunenud rasv ja selle ülekuumenemine. Kõik tehnilised aparatuurid ja masinad vajavad korrektseks tööks järjepidevat hooldust ja kontrolli, selliste vahendite kontrolli tagamiseks peaks pidama hoolduse- ja kontrollpäevikut. Ka aparatuuride regulaarne puhastus on vältimatuks osaks tulekahju ennetustöös.

Vanglateenistuse ametnike vastutus vangla turvalisuse ja tuleohutuse tagamiseks on suur, tööülesannetega kaasnev vastutus nõuab oskuste ja teadmiste arendamist igas turvalisuse valdkonnas. Uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi saab koolituste, kursuste ja treeningpäevade abil. Esmaste tulekustutusvahendite kasutamisest ja muust tuleohutusega seotud tegevustest on olemas audiovisuaalseid õppematerjale, mida peaks kasutama ka vanglateenistuse ametnike väljaõppes ja täiendkoolitustel.

Vanglas korraldatavasse treeningõppusesse või reageerimisharjutusse tuleb suhtuda täie tõsidusega ja sellistel õppustel kogetu peaks muutuma vanglateenistuja põnevaks ja vaheldusrikkaks harjumusesks. Töökollektiivi koolitustel on äärmiselt tähtis pöörata tähelepanu just esmastele toimingutele tulekahju algfaasis, vangide ja kõrvaliste isikute evakuatsioonile ja koostööle professionaalsete päästjatega, nende saabumisel vanglasse.