Harjutus häälduse parandamiseks

Harjutus paneb aktiivselt tööle huulte - ja keelelihased. Harjutuse tegemiseks peame võtma abivahendiks umbes 1 cm. läbimõõduga pehme korgi, mis ei riku hamba emaili ja asetama selle esihammaste vahele. Nii tekib hääldamisel kunstlik takistus, mis sunnib kõneelundeid intensiivselt pingutama. Ühtlasi suunab selline takistus kogu meie tähelepanu hääliku õigele moodustamisele.(Kalits jt. 1973:182-187)

Harjutuses olevaid sõnu tuleb hääldada rahulikult ja aeglaselt. Jälgida tuleb, et ükski häälik ei jääks vahele. Eriti tuleb jälgida pikkade, mitme silbiliste ja liitsõnade puhul. Sõnad peavad olema täiesti selged. Pärast harjutuse sooritamist tuleb huule ja keelelihaseid lõdvestada. Harjutust tehes võib sisse hingata igal ajal kui vajadust tekib, kuid peab vältima sissehingamist sõnade keskel. (Samas)

Alusta lugemist 

Neil päevil / võeti meie teatrite mängukavva / üks põletavamatest päevaprobleemidest / - vabariigi põlevkivivabrikute ja kaevanduste tööd käsitlev näidend. Selle silmapaistva ja paljulubava lavateose faabulasse / põimub meie vanade ja väljapaistvamate kaevurite võitlus noorte kaevuritega. Kumb võidab? Kumb peab omavahelises võistluses näitama paremaid saavutusi, / osutuma vastupidavamaks?

Autor näitab veenvalt, / kuidas meie parimad professionaalsed kaevurid, / peavad peagi möönma kasvavate ja arenevate noorte võrdvõimelisust endaga.

Ülal mainitud teos lööb uppi ja lükkab ümber / ka mõne meie vabandusi pobiseva arvustaja / ebaprintsipiaalse ning avameelselt abitu arvamuse, / kes kummaliselt ebameeldival kombel väidab või püüab väita, et emb-kumb: / kas meie aktuaalsemiad päevaprobleeme kajastavad lavateosed / ei taba tavaliselt vastavat dramaatilist väljendusvormi / ja teos muutub lavaliselt labaseks ning ebahuvitavaks. /Või vastupidi - / satub ummikusse oma ebasobiva efektitaotlusega.

Meie progressiivsemad arvustajad / avaldasid juba tabava arvamuse selle ebatavalise, / paljulubava ja perspektiivika lavateose kohta, / mis avab vabamad võimalused meie huvitavamate ja aktuaalseima päevaprobleemide mõistmiseks, / näitab aga samas ka paljulubavaid arenguperspektiive / kasvava põlvkonna näol. (Samas)

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License