Esinemishirm

Kas on üllatav kui ütlen, et kõik inimesed, kes peavad esinema minema närveerivad enne seda - isegi kogenud näitlejad. Muidugi, kas kuulajad tajuvad esineja pinget või mitte oleneb juba esineja käitumisest ning eelkõige kogemusest. Öeldakse, et kui enne esinemist ei ole nn. "närvi sees", ei ole mõtedti lavale minna, sest esineja ei ole  sellisel juhul 100% pühendunud tulemusele, vaid läheb lihtsalt "asja ära tegema". 

Mida teha siis kui oled algaja esineja ja see, et teised samuti närveerivad ei aita sul enda esinemishirmu või hirmu põhjusi likvideerida.

Esinemishirmu põhjusi võib olla palju: publiku arvukus, esinemise tähtsus, teema pealiskaudne valdamine, kogenematus kõnelejana, ürituse tähtsus (Hage 2003:120). Enamus hirmud on esineja sisesed hirmud (näiteks, mida teised minust arvavad jne.) väliseid hirme on tunduvalt vähem. Sisemisi hirme, teab ainult esineja ise ja publik jääbki nendest, kui esineja neid just ise kõva häälega välja ei ütle, teadmatusse.

Järgmises alapeatükis seletataksegi peamisi esinemishirmu põhjusi ning kuidas esinemishirmu leevendada. 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License