Abraham Maslow

Abraham Maslow´i (1908 - 1970) oli Ameeria psühholoog kelle tarvete teooria andis olulise panuse motivatsiooniprobleemide mõistmiseks. Tema kujutluse järgi arenevad inimvajadused ja motiivid sarnaselt püramiidi ehitamisega. Püramiidi laiaks aluseks, millel kõik muu rajaneb on eksistendsiks hädavajalikud vajadused. Aste kõrgemal on turvalisusetarbed (ohutus, sündmuste ettenägemine, kindlustatus). Turvalisusetarvetele järgnevad sotsiaalsema loomuga tarbed, nagu kuuluvu-, armastus-, ühinemis-, ja aktsepteeritusetarve; siis järgneb eneseaustus-, heakskiidu- ja tunnustustarve ning lõpuks kõige tipus eneseteostustarbed.

Tarvete järjestamine hierarhiana viitab sellele, et inimesed püüavad rahuldada madalamale jäävad tarbed kas või osaliselt, enne kui asuvad tegelema kõrgematega.

Seega ei saa toimuda õppimist, kui ei ole rahuldatud füsioloogilised ja sotsioloogilised tarbed. Maslow pööras tähelepanu, et koolid peaksid tunduvalt rohkem hakkama pöörama tähelepanu õpilaste sotsiaalse heaolu määratlusele ja võimalusel selle loomisele.

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License