SISSEJUHATUS

Mis on õppimine ja kuidas toimub õppimine? Nii lihtsad küsimused, kuid äärmiselt raske vastata.

Õppimise olemuse üle kujunesid esimesed selgitused välja juba antiikajast Kreeka filosoofide Sokratese, Platoni ja Aristotelese poolt.

Õppimise sügavama mõistmiseni hakati jõudma alles 20 sajandil, kui tekkisid kindlad koolkonnad, kes alustasid õppimise protsessi teaduslikku uurimist. Teaduslikul baasil loodud õpetamisteooriad aitavadki tänapäeval näha õppimist palju reaalsemana, võimaldavad õpetajal efektiivsemalt õpetada ning teha rohkem valikuid õppeprotsessi käigus.

Praegu loetav e-õpiobjekt annabki ülevaate kaasaja erinevatest õpiteooriatest ja nende peamistest esindajatest. Lisaks leiab lugeja erinevaid illustreerivaid pilte, lühivideosid ning viiteid lisalugemiseks.

E-õpiobjekti lõpus on mõtisklemiseks, teadmiste kinnistamiseks küsimused koos võimalike vastustega, mis eelneva teoreetilise baasiga üksteist täiendavad.

Kogu e-õpiobjekti läbitöötamiseks ja omandamiseks kulub orienteeruvalt aega 10 õppetundi. Õpitulemusena teab lugeja kaasaja õpiteooriaid, neid esindavate koolkondade juhtfiguure ning oskab arutleda õppimise olemuse üle.

Õppematerjali saab kasutada eelkõige oma teadmiste laiendamiseks pedagoogika vallas.

Kui õpiobjekti raames tekib küsimusi või mõtteid täiendamise osas, ära hoia neid endale, vaid jaga neid e-õpiobjekti koostajaga. Koostöös saame luua parema ja huvitavama õppevahendi.

E-õpiobjekti koostas Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži piirivalve teooria ja juhtimise õppetooli lektor Piret Teppan (e-mail: piret.teppan@sisekaitse.ee).

Head lugemist ja õppimist.

Piret Teppan

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License