Islami naised, terrorism...

Naised islamis

Naisi peetakse meestega vaimselt võrdseteks ja neil on samad religioossed kohustused ning naiste ja meeste vastandamist ei peeta vajalikuks. Mõlemaid rolle peetakse hädavajalikuks ja teineteist täiendavaks.

Koraan lubab mitmenaisepidamist: moslemi mees võib abielluda kuni neli korda, kuid siiski soosib islam monogaamiat ning enamus moslemi meestest, juba majanduslikel põhjustel, on abiellunud ainult ühe naisega. (Partridge,C.2006:387)

Naiste riietumisest annab väga hea ülevaate oma kodulehel Kätlin Hommik-Mrabte, kes on islamiusuline ja tutvustab läbi enda kodulehe islami uskumusi.(Islam...20.09.2011)

Viimaste aastatega on palju kõneainet pakkunud moslemiusuliste naiste riietus. Alljärgnevalt ongi selgitused naiste riietustavade kohta.

Mosleminaise riietus ehk hidžaab on sõna, mis ei viita mitte üksnes pearätile, vaid kogu riietusele tervikuna ja peaks vastama järgmistele tingimustele:

1. Riietus peab katma kogu keha, va käed ja nägu mis võivad jääda nähtavale. (Osade islami õigusteadlaste kohaselt tuleks katta ka käed ja nägu, välja arvatud silmad; seega on käte ja näo näitamine maksimum, mida teha võiks.)
2. Riiete materjal peab olema piisavalt paks, nii et sellest ei ole võimalik läbi näha.
3. Riietus peab langema vabalt, nii et keha kuju ja vormid ei ole nähtavad.
4. Naiste riietus ei tohi sarnaneda meeste riietusele.
5. Riiete disain ei tohi imiteerida uskmatute naiste riietust.
6. Disainis ei tohi olla väga tugevaid mustreid ja kujundusi, mis tähelepanu tõmbavad.
7. Riietust ei tohiks kanda eesmärgiga oma reputatsiooni tõsta ega staatust rõhutada või suurendada.

Nende piirangute eesmärgiks on kaitsta naist meeste himurate pilkude eest. Naine ei tohi endale mingil moel tähelepanu tõmmata.

Mida naised kannavad:

burka - üle terve keha ühtne koti sarnane lai riideese pealaest jalatallani (võib olla ka lühem, teiste riiete peal), millel on silmade ees võrestik.

nigab - näokate, mis jätab silmad nähtavaks

hijab (hiyab)- taha seotud pearätt

chador - pikem pearätt, mis katab juukseid ja langeb alla

iDevice ikoon Enamlevinumad islaminaiste peakatted
Näita Erinevad peakatted pilti
Erinevad peakatted
Näita Nigab pilti
Nigab
Näita Nigab pilti
Nigab
Näita Burka pilti
Burka
Näita Burka pilti
Burka
Näita Chador pilti
Chador
Näita Chador pilti
Chador
Näita Hijab pilti
Hijab
Näita Hijab pilti
Hijab

Islam ja terrorism

Tänapäeval kasutatakse sõnu "moslem" ja "terrorist" sünonüümidena.

Tänapäeva meedias kasutatakse termineid „terroristid" ja „islamiäärmuslased" tihti sünonüümidena. Sellest tulenevalt on paljud jõudnud arusaamisele, et kõik terroristid on islamiäärmuslased ja kuna islamiäärmuslased kuuluvad moslemite hulka, siis järelikult on ka kõik moslemid terroristid - mis ei vasta tõena

 

Arvamust moslemitest kui terroristidest saate põhjalikumalt lugeda alljärgnevalt Kätlin Hommik-Mrabte kodulehelt