Sissejuhatus

iDevide ikoon Eesmärk

Pärast õppematerjali läbimist tudeng:

  • teab, mis on põhiõigused,
  • oskab eristada erialase tegevuse kaudu piiratavaid põhiõigusi,
  • tunda piirangu põhiseaduspärasuse põhinõudeid.

vt Eesti Vabariigi põhiseadus (Riigi Teataja)Triin Roosve

Avaliku õiguse õppetooli erakorraline lektor


Põhiõiguste liigid (pdf)
Õppematerjal väljatrükkimiseks
img1_8
img20_8