2. Põhiõiguste funktsioonid

iDevide ikoon Põhiõiguste funktsioonid

Vt. Seonduvalt teemat põhiõiguste liigid.

Traditsiooniline funktsioon: tagada igaühele kaitse riigi suhtes → see funktsioon on tänapäeval avardunud:

  • kaitsefunktsioon (loomulikud vabadused) - PS §-d 14 ja 19 lg.2; kõigi isikute kaitse kõikide vastu (Näit. §-d 16, 17, 26 ); kaitstud on nii tegevus kui tegevusetus
  • institutsioonide garanteerimise funktsioon (õiguslikud vabadused) Näit. erakond, abielu, omand
  • toetusfunktsioon (riigi kohustus tagada inimväärikust mittekahjustav elamine) Näit. PS § 21 ja § 28
objektiivsete väärtuste tagamise funktsioon (juhis nii riigi tegevuses kui ka üksikisikute vahelistes suhetes) Põhiõigustest võib välja lugeda, mida antud riigis põhiliselt väärtustatakse: PS §-d 10, 12, 19 lg.1, 27, 32, 45