5. Põhiõigustest loobumine

iDevide ikoon Põhiõigustest loobumine

Põhiõigustest loobumine # põhiõiguste mittekasutamine

Põhiõigustest tuleb loobuda siduvalt!

a) PS-s otsesõnu PS § 18 lg.2; 24 lg.1; 29 lg.2; 42
b) Igaühe vabadus on otsustada omaenda õiguste üle
c) Õigused, millest ei saa loobuda