6. Kohustatud subjektid

iDevide ikoon Kohustatud subjektid

Kohustatud subjektid = põhiõiguste adressaadid

 

6.1. Riik

NB! Põhiõigused tekkisidki üksikisiku kaitseks riigi vastu. Siin osas on adressaatideks kõik riigivõimu kolm komponenti. Võrdselt adressaadina nii: riik; avalik-õiguslik juriidiline isik; eraõiguslik halduse kandja. Riik adressaadina mitte ainult otsese riigivõimu teostajana, vaid riik kui kõigi oma elanike olemise eest hoolitseja (varustamine elektriga, kultuuriürituste korraldamine)

6.2. Erasubjektid?

Milline saab olla põhiõiguste siduvus teistele üksikisikutele? Kaudne? Otsene?
Kas põhiõigused seovad ka eraisikuid? Vt. PS § 12 lg.1 lause 2 - on see ka eraettevõtetele suunatud või ainult riigile?

Siinkohal tuleb käsitleda põhiõiguste kolmikmõju probleemi:
img14_8
Vt. PS § 14 (kui adresaate määratlev säte üksikisikutest ei räägi) ja 19 lg.2 (üksikisikute vabadust saavad piirata ka teised üksikisikud, kuid riik peab garanteerima kaitse üksiksisiku suhtes üksikisiku eest)
§-s 19 lg.2 on sätestatud küll kohustus, kuid see ei ole põhiõiguste tagamise kohustus, mis on suunatud riigile, vaid see on isiku üks põhikohustustest - kohustus järgida seadust.