Kaupade liigid

iDevide ikoon Klubikaubad ja ühiskaubad

Sellest, milline omadus avalikul kaubal on ja millist pole, saab poolavalikud kaubad jagad omakorda kaheks - klubikaubad ja ühiskaubad. Allpool oleval joonisel on näidatud, kuidas kaupu liigitatakse vastavalt konkurentsitusele (ehk mitterivaalsusele) ja välistatavusele.

Kui kauba tarbimisest on võimalik tarbijad välistada, kuid tarbija lisandumisel märkimisväärseid kulutusi ei kaasne (st piirkulu on null või nullilähedane), siis nimetatakse selliseid kaupu klubikaupadeks. Kõige tüüpilisemad klubikaupade näited on teater, kino, ööklubi.

Kui kauba tarbimisest kellegi välistamine on väga keeruline, kuid tarbija lisandumisel kaasnevad täiendavad kulud on kõrged, nimetatakse selliseid kaupu ühiskaupadeks. Kõige tüüpilisemateks ühiskaupade näideteks on erinevad ühised ressursid nagu näiteks mets ja kalavarud.