AVALIK KAUP KUI TURUTÕRGE

iDevice ikoon Tutvustus

Õpiobjekti eesmärgiks on:

1) selgitada avalike kaupade olemust;

2) selgitada valitsuse rolli avalike kaupade pakkumisel.

Õpiväljunditeks on:

1) oskus eristada avalikke, poolavalikke ja erakaupu nende teoreetiliste omaduste alusel;

2) oskus tõlgendada avalikku kaupa kui turutõrget.

Õpiobjekt on koostatud Sisekaitseakadeemias kursuse Avaliku sektori ökonoomika raames.

 

Õpiobjekti autoriks on maksunduse ja tolli õppetooli lektor Indrek Saar.