Avaleht

 
 
Õpiobjekti nimi: NOORSOOPOLITSEI TÖÖ KORRALDUS
 
 
Sihtrühm: Politsei- ja piirivalvekolledži kõrgharidusõppe üliõpilased
 
 
Materjal hõlmab ühte osa ainest "Noorsoopolitsei töö korraldus" ning käsitleb alaealisest korrarikkujaga või abivajava lapsega tehtavaid toiminguid.
Materjal on kasutatav toetava materjalina loengus (teoreetiline osa, rühmatöödeks materjalid, dokumentide vormid), kuid on ka omandatav iseseisvalt aine kinnistamiseks (testid,dokumentide põhjad täitmiseks).
 
Õppe tulemusel oskab üliõpilane juhinduda abivajava lapse või korrarikkumise toime pannud lapsega tegelemise õiguslikest alustest ja reaalses töösituatsioonis omandatud teadmisi ka rakendada.
 
Õppe läbimiseks kulub maksimaalselt 10 tundi.
 
 
Meeldivat ja kasulikku õppetööd soovides
 
 
 
Ülle Vanaisak
Sisekaitseakadeemia
Politsei-ja piirivalvekolledži õppetooli juhataja-lektor

 

 

 

Kõik ettepanekud ja kommentaarid õpiobjekti parendamiseks on oodatud meilile: ulle.vanaisak@sisekaitse.ee
Õpiobjekt on loodud: 1. mai - 29. september 2010
Viimane muudatus: 6. oktoober 2010Creative Commons License

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License