Sissejuhatus

 

 

Viimastel aastatel on suurenenud Eestit külatavate välismaalaste arv, kellel on kaasas erinevat liiki reisidokumendid. Kui politseiametnik kontrollib dokumente, peab ta esmalt kindlaks tegema millise riigi dokumendiga on tegemist ja kas kontrollitav dokument kuulub teatud riigi kodanikule või välismaalasele ning mis eesmärgil Eestisse tullakse või siin juba ollakse. Küsimusi on palju. Põhiprobleemiks võib saada aga võõrkeeleoskus, mille tulemusena võib jääda oluline informatsioon küsimata ja sellest tulenevalt võivad tagajärjed olla hilisemas plaanis katastroofilised. Ei ole ju saladus, et enamus mittesoovitud isikud tuvastatakse piiripunktides esmakontrollis või korrakaitse politsei poolt riigisisesel kontrollil.

Praegu loetav e-õpiobjekt ongi suunatud ametnikele, kes teoastavad isikute esmakontrolli inglise keeles. Õpiobjekt annab ülevaate millised võivad olla erinevate riikide dokumentide nimed nii inglise kui ka eesti keeles, millised on põhiküsimused, mida peab oskama ametnik kes teostab välismaalase esmakontrolli tuvastades isiku tegelikku reisi või Eestis viibimise eesmärki.

Kogu e-õpiobjekti läbitöötamiseks ning selgeks õppimiseks kulub orienteeruvalt 10 tundi. Õpitulemusena saab lugeja teada, milliste nimetustega reisidokumente erinevates riikides väljastatakse ja millised võivad olla esmakontrolli põhiküsimused ning oskab neid oma igapäeva töös kasutada.

Kui õpiobjekti raames tekib küsimusi või mõtteid täiendamise osas, ära hoia neid endale, vaid jaga neid e-õpiobjekti koostajatega. Koostöös saame luua parema ja huvitavama õppevahendi.

E-õpiobjekti on koostanud Sisekaitseakadeemiast Elen Laanemaa ja Piret Teppan. Eriline tänu aga Tallinna piiripunktile ja Virve Tõnne, kes aitasid kaasa e-õpiobjekti valmimisele.

Head lugemist ja õppimist.

Piret Teppan ja Elen Laanemaa

e-post:

piret.teppan@sisekaitse.ee

elen.laanemaa@sisekaitse.ee

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License