Ohjeldusmeetmed II

Ülesanne:

  • vangi liikumatuse tagamine maas
  • käeraudade peale panemine
  • läbiotsimise teostamine
  • püsti tõstmine
  • konvoeerimine
  • käeraudade eemaldamine