Ohjeldusmeetmed I

Ülesanne:

  • vangi toomine kambrist
  • läbiotsimise teostamine
  • käeraudade peale panemine
  • määratud asukohta saatmine
  • käeraudade eemaldamine
  • kambrisse paigutamine