Teleskoopnuia kasutamine I

1. Ülesanne:
  • agresiivse vangi rünnaku tõkestamine teleskoopnuiaga