sissejuhatus

iDevide ikoon Vabadusõiguste riive põhiseaduspärasus

Õppematerjali eesmärk on anda tudengile mitmesammulise lahenduskäiguna, kuidas lahendada kaasust vabadusõiguste riive põhiseaduspärasuse teemal.

Käesolev õpiobjekt sisaldab vabadusõigusriive põhiseaduspärasuse hindamise põhialuseid. Teadmiseks, et koostatud on ka teine õpiobjekt, mis käsitleb võrdsusõigusriive põhiseaduspärasuse hindamise põhialuseid

Õpitulemused: tudeng tunneb erinevaid põhiõiguste liike, tunneb vabadusõiguse riive põhiseaduspärasuse hindamise põhialuseid
Sihtgrupp: rakenduskõrgkoolis õppivad tulevased ametnikud ja ametnikud

Õppeaine: Riigiõigus

 

Triin Roosve

Avaliku õiguse õt erakorraline lektor

img7_8
img10_8