Skeem

img0_8
Joonis 1. Vabadusõigusriive põhiseaduspärasuse skeem