Sissejuhatus

 

 

 

Viimasel kümnel aastal on suuremat tähelepanu pööratud erinevatele religioonidele je nende põhitõdedele. Kahjuks on jõutud niikaugele, et mainides religiooni mõeldakse koheselt erinevaid riike vapustanud terroriaktidele ning islamile, süüvimata religiooni sügavamasse tähendusse. Eestiski on vastakaid arutelusid tekitanud religiooniõpetuse lisamine koolide õppekavadesse, kas siis kohustusliku või valikainena.

Tänapäeval ei saa tõmmata rangeid piire erinevate riikide ja religioonide vahele. Tahes tahtmata peame olema tolerantsemad inimest vastu, kelle tegemised ning maailmavaade on seotud mingi kindla usuga.

Praegu loetav e-õpiobjekt annabki ülevaate suurematest usunditest ning usundipõhisest käitumisest. Lisaks arutletakse, mida tähendab sõna kultuur ja kas religiooni võib pidada kultuuri üheks osaks.

Lisaks leiab lugeja erinevaid illustreerivaid pilte, lühivideosid ning viiteid lisalugemiseks.

E-õpiobjektis leiate erinevaid harjutusi nii mõtisklemiseks kui ka loetu kinnistamiseks, mis eelneva teoreetilise baasiga üksteist täiendavad.

Kogu e-õpiobjekti läbitöötamiseks ja omandamiseks kulub orienteeruvalt aega 10 õppetundi. Õpitulemusena saab lugeja teada, mis on kultuur ja kas religioon on kultuuri üks osa ning oskab arutleda suuremate usundite põhiseisukohtade üle.

Õppematerjali on mõeldud eelkõige oma teadmiste laiendamiseks ning tolerantsuse tõstmiseks erinevatesse uskudesse kuuluvate inimeste vastu.

Kui õpiobjekti raames tekib küsimusi või mõtteid täiendamise osas, ära hoia neid endale, vaid jaga neid e-õpiobjekti koostajaga. Koostöös saame luua parema ja huvitavama õppevahendi.

E-õpiobjekti koostas Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži lektor Piret Teppan (e-mail: piret.teppan@sisekaitse.ee).

Head lugemist ja õppimist.

Piret Teppan