Avaleht

 


 

Lühitutvustus: Käesolev õpiobjekt selgitab halduskorraldusest osa, mis käsitleb haldusekandjate tekkimise aluseid.

  • Tutvustatakse haldusekandjate süsteemi - riiki, kui tuumhaldusekandjat ja teisi haldusekandjaid: kohaliku omavalitsuse üksusi, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid ja eraõiguslikke haldusekandjaid.
  • Taustana kirjeldatakse põgusalt riigi tunnuseid, võimude lahususe põhimõtet, eraõiguslikke juriidilisi isikuid, sealhulgas riigi ja kohaliku omavalitsuse osalusega eraõiguslikke isikuid.
  • Lisaks antakse lühiülevaade selliste halduslepingute sõlmimise üldpõhimõtetest, mille sisuks on haldusülesannete täitmiseks volitamine teistele isikutele.

Õpiobjekti põhiideeks on haldusekandjate süsteemi mudeli loomine - näidatakse eriliigiliste haldusekandjate tekkimist kiht-kihi haaval. Visuaalset esitust toetab audiotekst.

Õpiobjektiga tutvumise eelduseks on, et õppur tunneb demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning põhiseadusinstitutsioone.

Sihtgrupp: Õpiobjekt on mõeldud abimaterjalina haldusõigust õppivatele õppuritele halduskorralduse põhimõtete omandamisel.

Õpiväljundid:

  • selgitab näidete varal avaliku halduse kandjate liike ja tekkimise aluseid

Autorist:
Triin Roosve, Sisekaitseakadeemia õiguse ja sotsiaalteaduste keskuse lektor


Tehnine abi:
Vaiko Mäe, Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog

Viimane muudatus: 1. oktoober. 2012

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License