Avaleht

iDevice ikoon E- ÕPIOBJEKT ÕPPEAINES TULEKAHJUSÜNDMUSE MENETLEMINE“.

Käesolev e-õpiobjekton koostatud õppeaines „Tulekahjusündmuse menetlemine". Õpiobjekti koostamiselon tehtud valik kriminalistika aine menetlusmetoodika ja menetlustaktikatemaatikatest ning käsitleb teatud teoreetilisi aspekte ja on aine õpetamiselvajalik teadmiste ning oskuste miinimumkogum menetlusmetoodika nõuannetest jasoovitustest. Õpiobjektis leiab käsitlemist ka õigus, mis annab menetlusele õiguslikuraamistiku. Üliõpilane peab e-õpiobjektis esitatud küsimustele vastamiseksiseseisvalt lugema erialaseid allikaid, sh neid, mis on lisatud e-õpiobjektikasutatud allikate loetelusse. Antud e-õpiobjekti koostamisel on kasutatud ka vastavatestallikatest pärinevaid seisukohti.

Praktilise töönatuleb üliõpilasel ette antud kaasuse ja fotode põhjal teostada tulekahju sündmusegaseotud sündmuskoha vaatlus. Üliõpilane peab oskama kirjeldada kogu nähtavatolustikku sündmuskohal nii, et mistahes sündmuskohal mitte käinud isikul tekiksvaatlust lugedes silme ette adekvaatne pilt sündmuse asjaoludest. Sealjuurespeab sündmuskoha vaatlus aitama kaasa edasiste toimingute planeerimisel japüstitatud esialgsete versioonide kontrollimisele. Sündmuskoha vaatlus peabolema teostatud põhjalikult ja täielikult ning vormistatud korrektsessõnastuses.

Kuna vastavaõppeaine raames on planeeritud jätkata järgnevate osade õpiobjektidekoostamist, siis antud töö on esimeseks sammuks pikema ja põhjalikuma e-õpiobjektikoostamisel.

Riina Kroonberg

lektor

Õigus- jasotsiaalteaduste keskus