Õppematerjali tutvustus

Silvia Luige (2010), Sisekaitseakadeemia
justiitskolledž
iDevice ikoon Eesmärgid

Õppematerjal on osa kursuse "Haldusmentlus vanglas" õppematerjalidest.

Kogu õppetüki sisu toetab aine õpiväljundite saavutamist ja igapäevase tööga toimetulekut.

Tegemist on integreeritud ainega, kus keeleõppe osa pakub õppijale paindlikkust õpieesmärgi saavutamisel. Koostatud õppematerjal on abiks vanglateenistujatele, nende hulgas ka korrektsiooni eriala tudengitele, erialase vene keele omandamisel. Samuti on toeks õppeaines "Haldusmenetlus vanglas" praktiliste situatsioonide lahendamisel.

 

Õpiobjektiga taotletakse, et õppija oskab:

  • lugeda ja mõista käsitsi kirjutatud venekeelset teksti.
  • koostada eestikeelset kokkuvõtet kuuldu põhjal;
  • kasutada venekeelseid vangistuse täideviimist reguleerivaid õigusakte;
  • koostada suulist lühikokkuvõtet vene keeles nähtu põhjal
  • nõustada isikut vene keeles vaide kirjutamisel

Õpiobjekt koosneb

  • arutlevatest tekstidest ja juthumite kirjeldustest
  • audio- ja videomaterjalidest
  • enesetestidest
  • valdkonna baassõnastikust
Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis kui iseseisvalt. Orienteeruv õppimiseks kuluv aeg on 10 akadeemilist tundi.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License