Inimeste päästmine sügavikest ja šahtidest


Eesmärk:Õppefilm on mõeldud tehniliste päästetööde õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks.

Filmis on näitlikustatud inimeste päästmise võtted sügavikest ja šahtidest kasutades professionaalset nööripääste varustust. Filmi teises pooles demonstreeritakse sama tulemuse saavutamist kasutades alternatiivset ehk päästjate tavavarustust.

Autor tänab päästespetsialist XII õppegrupi õpilasi, kes osalesid filmi väljatöötamise protsessis.

Autorist

Heiki Soodla on päästealal töötanud üle 10 aasta, millest märkimisväärsema tööaja moodustab Sisekaitseakadeemias õppejõuna töötamise kogemus. Õppejõud on litsenseeritud nööripääste instruktor, kes omandas vastavad teadmised ja kogemused kõnealuses valdkonnas Jaapanis Osaka Tuletõrjeakadeemias õppides 2004a.


Autor:Heiki Soodla
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool
Päästetööde õppetooli juhataja