Kannatanute päästmine kõrgustest

 

 

Eesmärk:Õppefilm on mõeldud tehniliste päästetööde õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks.

Filmis on näitlikustatud kannatanute päästmise võtted kõrgustest. Harjutused on filmitud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekooli õppeväljakul, nööripääste treeningu tornis. Filmis näidatud harjutusi võib läbi viia litsenseeritud nööripääste instruktor.

Autor tänab päästja 31 õppegrupi õpilasi, kes osalesid filmi väljatöötamise protsessis.

Autorist

Heiki Soodla on päästealal töötanud üle 10 aasta, millest märkimisväärsema tööaja moodustab Sisekaitseakadeemias õppejõuna töötamise kogemus. Õppejõud on litsenseeritud nööripääste instruktor, kes omandas vastavad teadmised ja kogemused kõnealuses valdkonnas Jaapanis Osaka Tuletõrjeakadeemias õppides 2004a.

Autor:Heiki Soodla
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool
Päästetööde õppetooli juhataja

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License