Avaleht

 

 

Eesmärk:Õppefilm on mõeldud päästetehnika ja -varustuse õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks.

Filmis on näitlikustatud B ja C tüüpi tuletõrje survevoolikute käsitsemise õpetus. Harjutused on filmitud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekooli õppeväljakul. Filmis näidatud sooritused võib läbi viia iseseisva õppena.

Autor tänab päästespetsialist 13 õppegrupi õpilasi, haridustehnoloog Vaiko Mäed ja õppereferent Siret Hobolainenit, kes osalesid filmi väljatöötamise protsessis.

Autorist

Heiki Soodla on päästealal töötanud üle 10 aasta, millest märkimisväärsema tööaja moodustab Sisekaitseakadeemias õppejõuna töötamise kogemus.

Autor:Heiki Soodla
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool
Päästetööde õppetooli juhataja

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License