PAREMUSELT TEINE TEOORIA

iDevice ikoon Tutvustus

 


 

Õpiobjekti eesmärgiks on selgitada paremuselt teise teooria põhiseisukohti ja selle implikatsioone majanduspoliitikale.

Õpiväljundiks on oskus hinnata majanduspoliitika otstarbekust lähtuvalt paremuselt teises teooriast.

Õpiobjekt on koostatud Sisekaitseakadeemias kursuse Avaliku sektori ökonoomika raames. Õpiobjekti autoriks on maksunduse ja tolli õppetooli lektor Indrek Saar.