MEDIAANVALIJA TEOREEM

iDevice ikoon Tutvustus

 

 

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada mediaanvalija teoreemi ja selle implikatsioone.

Õpiväljunditeks on:

1) oskus teoreetiliselt määratleda mediaanvalija;

2) oskus keskmise valija teoreemi kasutada ühiskondlikke nähtuste selgitamisel.

Õpiobjekt on koostatud Sisekaitseakadeemias kursuse Avaliku sektori ökonoomika raames. Õpiobjekti autoriks on maksunduse ja tolli õppetooli lektor Indrek Saar.