Vanglaametniku eriala varasemad lõpueksami kaasused.

iDevice ikoon Korralduse erisus

Kutseõppe lõpueksami kambriülesande stsenaarium ja sündmuse kulg selgub eksamineeritavale tegelikult alles eksamiülesnde täitmisele asudes. Eksamineeritav saab valida endale pileti ja seejärel eksamineerija teatab talle lühidalt selle ülesande "pealkirja". Sageli sellest pealkirjast ei selgugi ülesande sisu.

Tavaliselt on õpilasel võimalik valida enda ülesanne 10 pileti seast, pimeloosi teel.

Pileti valimise järgselt on õpilasel aega ennast paari minutiga seada valmis (kinnitada sidevahend, teha sidekontrolli) ja kui eksamineeritav on küsinud õpilase valmisolekut, algab ülesanne tavaliselt raadioside teel esitatud korraldusega.


Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.