Vangi vanglasisene saatmine

iDevice ikoon Taktika

Sõltumata sellest, kas oled kõrg- või kutsehariduse lõpueksamil, tuleb Sul üsna kindlalt lõpueksamil demonstreerida vangi saatmist. Tavaliselt saad Sa korrapidajalt saatmiseks korralduse sidevahendist. Eksamiolukorras tõenäoliselt Sa juba tead, kuhu on lavastatud näiteks jalutushoov; vastuvõtupunkt; kontaktisiku kabinet või meditsiiniosakond. Tegelikult on lõpueksamil vangi saatmine suhteline butafooria, sest Sinult võetakse vang kuskil koridoris teise rollimängija poolt vastu ja Sulle lihtsalt näib, et oled vangi kusagile saatnud.

Tegelikult kontrollitakse vangi saatmise ülesande täitmisel tavaliselt seda:

 • Kas Sa enne vangi saatmist teostasid talle läbiotsimise? (võib esineda ka olukordi, kus rollimängus lavastatakse, et Su kolleeg on juba vangile korraliku läbiotsimise teostanud – sel juhul, kui Sul pole põhjendatud kahtlusi, siis teistkordselt vangi läbi otsida ei ole vaja.)
 • Kas Sa pöörad tähelepanu vangi saatmisel tema vormiriietuse korrektsusele?
 • Kas Sa oled suuteline vangile lühidalt selgitama saatmise ajal kehtivaid distsipliininõudeid (ka vene keeles)?
 • Kas Sa suudad kiiresti ümber orienteeruda ja reageerida saatmise ajal toimuvale vahejuhtumile?

Soovitused saatmisülesande edukaks täitmiseks on:

 • Enne saatmist veendu, et saatmist korraldatakse õigele vangile. Selleks veendu isikusamasuses, võrreldes vajadusel isikut loenduskaardi; fotoga nimesildi või isikukirjeldusega. Pööra kahtluse korral tähelepanu ka teistele kambris viibivatele isikutele.
 • Enne saatmise alustamist veendu, et saadetava välimus ja riietus oleks korrektsed (vormi komplekssus, nööbid, nimesilt jne).
 • Enne saatmise alustamist tee vangile ettepanek läbiotsimiseks ja vali selleks sobiv koht (näit. 1-2 m kambri uksest).
 • Teosta saadetavale isikule läbiotsimine, valides olukorra ohtlikkuse taseme järgi selle taktika.

Enne saatmise alustamist selgita vajadusel saadetavale korda ja nõudeid saatmisel. See lõpueksami ülesanne võib olla näiteks lavastatud viisil, et vang ise palub Sinult instruktaaži, sest ta alles samal päeval saabus vanglasse ja mitte keegi pole talle seni veel saatmiskorda tutvustanud. Sel juhul instrueeri saadetavat:

 • saatmise ajal peavad saadetaval üldjuhul olema käed ristatult selja taga;
 • saatmisel ei tohi maast üles võtta asju ja samuti ei tohi maha visata asju;
 • saadetav ei tohi kalduda kõrvale saatmise marsruudist (läheneda teiste vangide kambritele ja vaadata sisse nende vaateavadest);
 • saadetav ei tohi seisatuda saatmise ajal, kui selleks pole antud korraldust;
 • saadetav ei tohi tervitada kättpidi ega asuda dialoogi vastu kõndivate kaasvangeidega;
 • saatmise ajal ei tohi hõigelda teiste vangidega;
 • saadetav ei tülitaks saatmise ajal muid isikuid (sh. teised vanglateenistujad).
 • Juhtumil, kui saatmise ajal jõutakse suletud ukseni, avab selle alati vanglateenistuja. Saadetavale antakse selleks ajaks korraldus jääda ukse kõrvale või muusse ohutusse kohta seisma.
 • Juhtumil, kui jõutakse saatmisel sihtkohani, siis saatja peab teavitama sihtkohas viibivat ametiisikut (teine vanglateenistujat vms.) saadetava saabumisest ja küsima, kas ta võib saadetava üle anda ja täpsustama, kas jääda teda ootama või kuidas ja millal saadetav tagasi tuuakse.

Varasematel aastatel läbiviidud eksamite kogemus näitab, et suurimaks komistuskiviks saatmisülesande lahendamisel on, et unustatakse vang saatmiseelselt või saatmiselt tagasi tuues läbi otsida. Segadust on ka tekitanud olukorrad, kus näiteks tuleb ülesande täitmiseks vangile paigaldada enne saatmist kambriukse toiduluugi kaudu käerauad (käskkirjaliselt määratud täiendavad julgeolekuabinõud vanglasisesel saatmisel), kuid alles enne saatmist või läbiotsimist avastab eksamineeritav, et vang on "unustanud" vormiriietuse nööbid lahti ja nimesildi kambri lauale.

Sellise olukorra ennetamiseks, juba enne vangile toiduluugi kaudu käeraudade paigaldamist, veendu alati:

 • et vangil oleks vorm korrektne (nööbid kinni; nimesilt kaelas);
 • et vangi nimesilt oleks ikka tema enda, mitte kaasvangi oma.

Kui juhtub tõesti, et oled käerauastamise eelse riietuse kontrolli „maha maganud“, siis selles ei ole midagi väga probleemset, kui paned raudus vangile ise näiteks mütsi pähe või nimesildi kaela. See on juba problemaatiline, kui hakkad vangi jaki või jope nööpe ise sulgema, kohe kindlasti mitte ära aita siduda vangi kingapaelu!

Juhul, kui vang soovib eksamiülesande lavastuses kiivalt teada, kuhu teda saadetakse, siis ei peaks Sa seda ütlema nii, et kõik vangisektori teised vangid seda kuuleksid. Selgita vangile rahulikult, et teised vangid ei pea seda teadma ja Sa loomulikult ütled seda vangile rahulikumas keskkonnas.


Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.