Vangi läbiotsimine

iDevice ikoon Isiku läbiotsimine

Üsna kindlalt tuleb Sul üheks kambriülesande toiminguks teostada isiku läbiotsimine – sõltumata sellest kas oled kõrg- või kutsehariduse lõpueksamil.

See ei ole alati reegel, et isiku külge üldse keelatud esemeid oleks peidetud, seega ära sattu paanikasse, kui Sa keelatud esemeid ei leia. Siiski tuleb alati olla läbiotsimisel kannatlik ja kasutada õiget taktikat, mis tagab läbiotsimise efektiivsuse.

Varasematel aastatel läbiviidud eksamite kogemus näitab, et suurimaks veaks, mille tagajärjel ei leita rollimängija külge kinnitatud kõiki keelatud esemeid, on kiirustamine. Kiirelt läbiotsimine võib küll kõrvalt näida efektne, kuid läbiotsimisel kiirustamine võib tagada hoopiski selle, et Sa ei leia mitte midagi.

Eristada tuleb, kui ohtlikus situatsioonis Sa isikule läbiotsimist teostad, sest sellest oleneb ka läbiotsimise taktika. Sa ei eksi, kui järgid põhimõtet, et vangi korrektne kombates läbiotsimine võiks kesta 1 – 3 minutit.

 

FOTO: Ärge unustage läbiotsimisel kaitsekindaid!


Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.