Sunni kasutamine

iDevice ikoon Kõrghariduse lõpueksam

Erinevalt kutseõppe lõpueksami kambriülesandest tuleb korrektsioonieriala lõpueksami kambriülesande lahendamisel kindlasti vangi vastu vahetut sundi rakendada. Tänase eksamikorralduse järgi (2015) on eristatud vangi vastu füüsilise jõu kasutamine, käerauastamine ja vangi vastu teenistusrelva (gaasipihusti või teleskoopnuia) kasutamine.

Täpsemalt siis – eksamineeritav peaks teadma, et kambriülesande stsenaarium ja kaasus on üles ehitatud / lavastatud viisil, et vormiriietuses vang-rollimängijaga vastuhakk ei arenegi olukorrani, kus teenistusrelva kasutamine oleks õiguspärane ja taktikaliselt otstarbekas. Tema puhul piisab seega jõuvõttega mahaviimisest ja käerauastamisest. Oleks mõeldamatu ju, et kaitsmeteta rollimängijat löödaks teleskoopnuiaga.

Kõrghariduse õpperühma lõpueksami kambriülesandes osaleb rollimängijana alati vähemalt üks nn. blackman – nuialöökide kaitseks spetsiaalriietuses rollimängija. Ta võib olla riietatud lisaks vormiriietusse, kuid kindlasti mõistad, et kogu ta keha on kaetud löögikaitsetega. Tema pihta lüüakse näiteks ründe peatamiseks kas nuiaga või piserdatakse pihustist õppegaasi. Rollimängijal võivad silmade kaitseks olla prillid.

Tavaliselt on kambriülesanne lavastatud viisil, et teenistusrelva kasutamine võib jääda ülesande lõppu, sest eksamineerijatel tuleb vältida totrat olukorda, kus eksamineeritav sooviks pärast nuialööke käerauastada äsja rünnanud vangi. Kaitsmetes nn. blackmani käsi ei ole võimalik sedavõrd painutada, et tema vastu saaks käeraudu kasutada.

Soovitused sunni rakendamisel kambriülesande lahendamiseks.

Jõuvõte ja käeraudade paigaldamine:

 • Tõenäoliselt areneb konfliktsündmus sedavõrd kiiresti, et Sul ei olegi aega teenistusrelva välja võtta, Sa pead kas ennast lähidistantsilt kaitsma jõuga või peatama vangi kallaletungi jõuvõttega.
 • Vii vang enesekindlalt pikali enesekaitse ja sunni rakendamise tundides õpitud võtete abil (vajadusel kasuta jätkutehnikaid), säilita vangi käe üle kontroll küünarvarrest, ära liigselt muretse oma püksipõlvede määrimise üle. Rakenda enesekaitse tunnis õpitut 100% tõsimeelselt – see võib ju lõpueksamil küll olla mäng, aga tee võte täie kindlusega.
 • Kui vang on pikali ja Sa oled saanud ta üle esmase kontrolli, siis paigalda talle õpitud viisil korrektselt käerauad. Ära lase lahti käeraudade liitekohast; ära vaheta kätt; kohenda vajadusel enne raudade paigaldamist vangi vormiriietuse käiseid; paigalda endale lähim käsi enne raudu; anna korraldus vangile panna teine käsi seljale; paigalda rauad teisele käele.
 • Pea silmas, et käerauad oleksid paigaldatud viisil, et vangi käeseljad oleksid vastastikku. Kui midagi läks ähmiga sassi, siis korrigeeri raudasid kontrolli säilitades. Oma tegevustega kooskõlas esita asjakohased häälkäsklused.
 • Kontrolli, kas topelt-lukustasid käerauad - see on taktikaliselt alati väga tähtis, sest mõnikord vangid võivad meelega soonida endale käerauad tugevasti kinni ja hiljem süüdistada anmetnikku sunni väärkasutamises.
 • Kui vang on käerauastatud ja kontrolli all, siis teavita korrapidajat vahejuhtumi lahendamisest. Vang võib olla sellel ajal Sinu kontrolli all, kuid ei ole ka viga, kui eemaldud temast ja saad end kohendada – sel moel põrandal lamav vang on igal juhul Sinu jaoks ohutum, kui püsti seisev vang.
 • Oota veidi vangi püstitõstmise ja läbiotsimisega (või vastupidi), ära kiirusta, sest võib-olla korrapidaja annab Sulle uued korraldused, näiteks viia vang hoopis lukustatud kambrisse.
 • Kasuta võimalusel kambriülesande teist rollimängijat (tavaliselt on üheks rollimängijaks „praktikant“ kellega koos ülesannet lahendad), anna talle lihtsamaid ülesandeid, näiteks avada kambri ust; saatmismarsruudilt eemale toimetada ohtlik ese või teine vang (tavaliselt on rollimängus kaks vangi) sulgeda oma kambrisse.
 • Sa võid olla ärritunud – ära tee vangile asjatut valu. Kontrolli enda jõudu käerauastatud vangi läbiotsimisel; püstitõstmisel; küünarvarre luku abil saatmisel. Aga ära ka pärast selle ülesande osa edukat lahendamist kaota kontrolli olukorra üle – äsja oli vang ju olnud eriliselt ohtlik, ja nüüd oleks lubamatu, kui saadad teda vaid „lõdvalt“ käe alt kinni hoidmisega, mille käigus vang saaks Sind lüüa jalaga, peaga vms.
 • Sunni kasutamise järgselt teavita alati sellest korrapidajat!

Teleskoopnuia või gaasipihusti kasutamine:

 • Tõenäoliselt Sa tajud nn. blackmani nähes, et tema rünnak võib varsti toimuda.
 • Kui blackman ei ründa, siis puudub alus tema vastu sundi kasutada ainuüksi seepärast, et ta on blackman. Nii võibki olla lavastatud, et blackman on algul rahulik ja täidab Su korraldusi, kuid mingil hetkel, kui näiteks soovid teda enne kambrisse paigutamist läbi otsida, ta hakkab Sind ründama.
 • Säilita distantsi, tagane, sea kohe oma teenistusrelv kasutusvalmis ja hoiata valjuhäälselt relva kasutamisest! Lõpueksamil tavaliselt ei arene blackmani rünne nii kiirelt ja ootamatult, et Sa ei suudaks sellele reageerida distantsile minekuga.

Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.