Korrektsiooni eriala varasemate aastate lõpueksami kaasused.

iDevice ikoon Kambriülesandest üldiselt

Järgnevalt võid üle vaadata, milliseid lõpueksami kambriülesandeid on täitnud varasemate aastate lõpueksamite sooritajad kambriülesandel. Loomulikult on igal aastal uued lõpueksami kambriülesanded, kuid teatav loogika nende ülesehitusel või stsenaariumis on korduv. Lõpueksami kambriülesanne on tervik ja see peab lahendajale tunduma reaalsuse sarnane.

Rollimängijad on iseenda nimedega, mehed mängivad meesvange, naised mängivad naisvange, valvur-praktikant ongi vanglaametniku vormiriietuses ja vastavate õlakutega.

Rollimängijad täidavad samu eeskirju nagu päris vangid st. näiteks ehete kandmise osas jne. Kui näiteks metalliotsija piuksub, siis seal kuskil on midagi metallist ja tõenäoliselt keelatut - ka naisrollimängijatel palutakse eksamil kanda metallivabu "sport rinnahoidjaid".

  • Ühele korrektsioonieriala lõpueksami kambriülesande sooritajale eksamineeritavale kulub ülesande lahendamiseks hinnanguliselt aega 20 -25 minutit.
  • Kutseõppe tasemel lõpueksami kambriülesnde sooritamiseks kulub aega umbes 15 - 20 minutit.

Korrektsiooni erilala lõpueksamiks on tavaliselt ette valmistatud 3 - 4 kambriülesande kaasust. Kaasuste valimise järjekorra otsustavad eksamineerijad - üliõpilane ei tea kuni ülesande lahendama asumiseni, millise konkreetse kaasuse stsenaarium temale lahendamiseks sattus.


FOTO: Loendusmapp ja ravimipinal 


Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.