Käeraudade paigaldamine läbi kambri ukse toiduluugi

iDevice ikoon Käeraudade paigaldamine ja eemaldamine

Olenevalt lõpueksami kambriülesande stsenaariumist võib Sul tekkida vajadus kasutada vangi saatmisel käeraudu, st. sel juhul oleks otstarbekam käerauad paigaldada vangile kambri toiduluugi kaudu. Selline ülesanne võib tulla nii kutse- kui kõrgharidusõppe lõpueksamil.

Kordame üle kambri toiduluugi kaudu käeraudade paigaldamise taktika:

 • Enne toiduluugi avamist vaata kambrisse ja veendu, et toiduluuki oleks turvaline avada. Vajadusel anna vangile korraldus hetkeks uksest eemalduda.
 • Enne käeraudade paigaldamist veendu vaateava kaudu, et vangi riietus saatmiseks oleks korrektne (vormiriietus, vangi enda nimesilt), anna vajadusel vastavad korraldused end korda seada ja kontrolli nende korralduste täitmist.
 • Ava toiduluuk enda jaoks turvaliselt.
 • Anna vangile korraldus seista seljaga kambriukse vastu ja panna käed toiduluugile.
 • Veendu, et toiduluugil oleksid mõlemad vangi käed.
 • Veendu, et vangi käeseljad oleksid vastastikku (juhenda vangi korraldusega – pöidlad üles).
 • Korrasta vajadusel vangi jaki varrukaid, et need ei jääks ette käeraudade paigaldamisele.
 • Jää toiduluugi suhtes kergelt külgasendisse, võta vutlarist välja käerauad ja hoia nendest kinni liigendi (keti) kohalt.
 • Sõltuvalt sellest, kummalt poolt Sa paigaldad vangile käerauad, hoia teise käega vangi endale lähema käe sõrmedest või kämblast, tõmba kätt ettevaatlikult enda poole ja kinnita sellele randmele käerauad. Reguleeri rauad parajaks.
 • Ära lase keskelt lahti käeraudu ja lukusta vangi teine käsi!
 • Topelt-lukusta käerauad.
 • Taga käeraudade paigaldamisel, et nende lukuauk oleks käeraudade eemaldamisel kergesti kättesaadav (osadel käeraudadel võib olla lukuauk vaid ühel küljel, paigalda need käerauad viisil, et lukuauk oleks paigaldaja/eemaldaja poolel).
 • Anna korraldus vangile uksest veidi eemalduda ja sulge toiduluuk.
 • Kui vang kaebleb, et käerauad läksid peale liiga valusalt või pahasti, siis kontrolli ja vajadusel korrigeeri käeraudu õpitud viisil – ära otsusta kontrollimata, et „ah, kannatad ära!“.

 
Käeraudade avamisel kasuta taktikat:

Käeraudade avamisel toiduluugi kaudu toimub protseduur samasuguse metoodikaga, nagu käeraudade eemaldamine tavapäraselt, siiski järgnevaid erisusi silmas pidades:

 • Hoia käeraudadest ikka kindlalt kinni liigendi või keti kohalt.
 • Ava endale kaugem käsi esimesena ja juhenda vangi, et ta jätaks lahtise käe toiduluugile või haaraks toiduluugi ava ülaservast kinni. Võid tõsta vangi kätt soovitud kohta.
 • Enne lähema käe avamist korrasta käeraua avatud pool (sulge liikuvad osad).
 • Hoia endiselt kindla haardega kinni raudade liigendist või ketist ja ole valmis avama endale lähimat kätt. Kogu protseduuri vältel ära lase haaret lõdvemaks, sest vastel juhul vang võib tõmmata äsja avatud käe koos raudadega kambrisse.
 • Ava endale lähem vangi käsi ja eemaldu seejärel käeraudade korrastamiseks ja vutlarisse panekuks toiduluugist ohutusse kaugusesse.
 • Anna vangile korraldus uksest eemalduda ja sulge toiduluuk.

Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.