Kambri ukse avamine

iDevice ikoon Kuidas avada?

Täiesti kindlalt tuleb Sul eksamiülesande täitmisel demonstreerida, kuidas avad enda jaoks turvaliselt kambri ust.

Varasematel aastatel läbiviidud eksamite kogemus näitab, et ukse avamisega õpilased tõsiseid turvariske üldjuhul ei tekita, aga sellegipoolest tasub nn. ukse avamise reeglid üle korrata.

Sagedasemad eksimused kambri ukse turvalisel avamisel on:

 • Enne ukse avamist (ja avamise hetkel) ei vaadata vaateavast sisse, ega veenduta selles, et vang oleks uksest eemal;
 • Ukse avamise eel ei anta vangile vajalikke korraldusi (näiteks tõusta loenduse ajaks püsti; liikuda uksest eemale; hoida käsi nähtaval; panna käest ära kõrvalised esemed jne.)
 • Kui uks on lukust lahti keeratud, siis ei eemaldata võtit lukuaugust (jäädakse võtmeketiga ukse külge „kinni“)
 • Ukse sulgemisel unustatakse vaateava lahti.

Kordame üle soovitused kambri ukse turvaliseks avamiseks:

 • Enne ukse avamise asumist vaata alati vaateavast kambrisse ja jäta vaateava avatuks (ülestõstetava luugi korral).
 • Enne ukse avamisele asumist anna kambris viibivatele vangidele korraldused uksest eemalduda (kui vang asub uksele lähedal) ja liikuda kambris määratud kohale, näiteks voodi juurde, seina äärde, laua juurde jne., jääda sinna seisma ja hoida oma käed nähtaval. Sama korraldus tuleks anda ka sel juhul, kui vang lamab voodis, istub laua taga vms.
 • Alusta ukse avamist riivide avamisega, lukukeel ava viimasena. Ava mõlemad riivid (ülemise riiv ava käega, sõltuval mugavusest ja harjumusest võid alumise riivi avada ka jalaga).
 • Ukse riivide avamisel talita rahulikult, väldi liigset kolistamist ja hoogsat avamist, väldi kingatallaga ukse määrimist ja alumise riivi uljalt löömist jalaga – nii võid oma jalale haiget teha või kingad lõhkuda.
 • Pane võti lukuauku ja vahetult enne luku avamist vaata kambrisse veelkord, et veenduda eelnevalt antud korralduste täitmises. Vajadusel korda korraldusi.
 • Juhtumil, kui kambris viibiv vang ei allu korraldustele, korda antud korraldust 2-3 korda, igal korral nõudlikuma tooniga, soovitavalt põhjendades korralduse täitmise vajadust, ja pöördu vangi poole nimeliselt. Kui vaateava suurus seda võimaldab, siis kasuta käemärke, näitamaks kohta, kuhu isik peab minema vms.
 • Juhtumil, kui kambris viibiv isik ei reageeri korraldusele (ei märka, ei kuule, magab jne.), siis kasuta näiteks kambri ukseriivi või vaateava katet, koputa kuuldavalt uksele tähelepanu saamiseks. Väldi võtmetega või enda käega koputamist, sest võtmed võivad puruneda; ukse värv tuleb koputamise kohast maha või teed enda sõrmenukkidele haiget.
 • Juhtumil, kui kambris viibiv vang ei allu korraldustele ja tema tegevuses ilmnevad agressiivsuse märgid, ava uks vaid piisava ülekaalu vanglateenistujate olemasolul.
 • Ava uks u. 45º nurga all, ukse avamise järgselt jää ukse taha poole kehaga, ava ukse ülemise riiv ja jäta sellele käsi, võti eemalda kindlasti lukuaugust, jäta jalg uksele piduriks (jalg jäetakse uksega risti, varbad veidi tõstetult, kand maas - vastu ust jääb hoidma jala päkk).
 • Ukse avaja peab jälgima kambris toimuvat ja pisteliselt sektori koridoris toimuvat. Vajadusel võib kambri ukse avaja toetada teisi kambrisse sisenenud vanglateenistujaid verbaalsete nõudmistega, kuid pigem tuleks vältida initsiatiivi võtmist, kui kambrisse sisenejatega ei ole selles varasemalt kokku lepitud.
 • Hädaohtliku olukorra tekkel (näiteks kambrisse siseneja vastu sooritatud ründe korral) peaks ukse avaja sisenema kambrisse kolleegile appi (enne teavita ründest või käivita alarm).

Loomulikult oleneb Sinu lõpueksami kambriülesande lahendamise taktika suuresti sellest, milline on selle ülesande sisu. Võib-olla pead Sa ise kambrisse sisenema (näiteks üleloendust teostama) ja seepärast kordame kiirelt üle, kuidas turvaliselt kambrisse siseneda, kui ukse avab Sulle teine vanglaametnik. Selles loetelus osaliselt korratakse tähelepanekuid eelmisest loetelust.


Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.