Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks

iDevice ikoon Eesmärgid

 


 

Tere kallis kolleeg, peatselt lõpueksami sooritaja! 

 

Käesolev õpiobjekt on loodud Sinule ja selle eesmärgiks on, et Su lõpueksami kambriülesande sooritus sujuks paremini. Soovin, et Sa lõpueksamil vähem apsakaid teeksid ja mõistaksid, mis selles ülesandes Sind ees võib oodata.

Sa juba tead, et sõltumata sellest, kas õpid korrektsiooni erialal (kõrghariduse tasemel) või vanglaametniku erialal (kutseõppe tase), tuleb Sul lõpueksami käigus, meie õppekambrite juures, demonstreerida järelevalvelise ülesande täitmist rollimängus.

Olenevalt sellest, kas õpid kutse- või kõrghariduse erialal, erinevad lõpueksami ülesanded küll üksteisest mahu osas, kuid ülesande sisu on mõneti sarnane – mõlema ülesande täitmisel tuleb Sul suhelda sidevahendiga; isikut ja objekti läbiotsida; olla valmis vangiga vaidlemiseks või tema vastu sunni kasutamiseks; olla taktikaliselt tähelepanelik ja osav.

See õpiobjekt annab Sulle soovitusi praktiliste ülesannete edukamaks lahendamiseks!

 

 

Andres Põdra

Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž

lektor


Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.