Esmaabi osutamine

iDevice ikoon Mis võib juhtuda?

Lõpueksami kambriülesande lahendamisel võib Sul olla vajalik osutada rollimängija - kannatanule osutada esmaabi. Selline ülesanne võib tulla nii korrektsiooni, kui vanglaametniku eriala lõpueksamil.

Kuivõrd esmaabi osutamine lõpueksamil on seotud mingil määral ressursipuudusega (ajafaktor, et kambriülesanne ei veniks ajaliselt liiga pikaks), siis üldiselt kontrollitakse eksamisooritusel vaid üksikuid võtteid. Nendeks on tavaliselt:

 • Elutegevuse märkide kontrollimine;
 • Kannatanu stabiilsesse külgasendisse paigutamine;
 • Hingamisteede vabastamine võõrkehast;
 • Kannatanu lohistamine sündmuskohast eemale (nn .Rauteki võte);
 • Šokiasend;
 • Verejooksu peatamine käepäraste vahenditega;
 • Hingamisraskustega kannatanu asend.

Välistatud ei ole, et eksamiülesande täitmisel tuleb mannekeeni (Rescue Anne) peal demonstreerida südamemassaaži ja suust-suhu hingamist; pocket mask´i kasutamist.

Soovitused esmaabiülesande edukaks täitmiseks:

 • Hinda kiirelt olukorda, kutsu sidevahendiga abi ja teavita sündmusest täpselt ja lühidalt.
 • Hinda kannatanu seisundit:
  • teadvusel olek, hingamine, vereringe kontroll.
 • Vaata vangi suhu – eksamiülesandeks võib olla lavastatud olukord, kus vangil on pabernutsak suus ja vaid väike serv turritab huulte vahelt välja.
 • Teadvuseta isik paigalda stabiilsesse külgasendisse viisil, mis reaalses situatsioonis tagaks teadvuseta isikul hingamisfunktsiooni ja külgasendi säilimise.
 • Poomissituatsiooni sekkumisel vabasta poodu esimesel võimalusel poomisnöörist, ürita saavutada kannatanuga kontakti ja taga seejärel talle rahu: ära sunni teda koheselt kõndima, lamama jne.
 • Hingamisraskuse korral ära sekku, kui kannatanu valib enda jaoks ise mugavaima asendi (istukil, põlved kõverdatult).
 • Šoki korral rakenda jalgade tõstmise võtet. Aseta vangi jalgade alla tool või hoia neid üleval.
 • Verejooksu (simulatsioon) korral vaata kiire pilguga kambris ringi – kindlasti on seal mõni käterätik, mida „haavale“ suruda või sõlm peale teha.
 • Kui „teadvuseta“ vangil on käes või tema läheduses on Sinule ohtlik ese, näiteks žiletitera, terariist, süstal vms., siis esimese asjana eemalda see turvaliselt (raputa vangi käest ese maha ja tõsta ettevaatlikult see eemale – kasuta kindlasti kaitsekindaid).

Esmaabiülesandega on sageli seotud lõpueksamil eksamineeritava tähelepanuvõime kontrollimine. Vaata kiire pilguga kambrisse, kui oled esmaabi osutanud – seal võib olla üsna nähtaval kohal mingi keelatud ese, hüvastijätukiri, võõra turvakleebisega raadio vms.


FOTO: Sellises riietuses rollimängija - meedik võib osaleda eksamiülesandes


Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.