Eksamiülesande sisu

iDevice ikoon Kas kutseõppe- või kõrghariduse lõpueksami kambriülesanne?

Lõpueksami ülesanne erineb veidi, sõltuvalt sellest, kas sooritad seda kõrghariduse või kutseõppe tasemeõppe raames.

Tänase õppekorralduse järgi (2015) seisneb erinevus peamiselt selles, et korrektsioonieriala lõpueksami (järelevalvelise ülesande lahendamine) kaasusesse e. rollimängu on põimitud lisaks suhtlemis- ja järelvalve toimingute demonstreerimisele veel vahetu sunni kasutamise ülesanne, kuid vanglaametniku eriala lõpueksamil hinnatakse vahetu sunni kasutamise tehnikaid eraldi.

Lihtsamalt öeldes - kõrghariduse lõpueksamil toimub kambriülesandes reaalne teenistusrelva ja jõuvõtete kasutamine ning rollimängus osaleb Blackmani kostüümi riietatud rollimängija, kuid vanglaametniku eriala lõpueksamil toimub vahetu sunni kasutamise oskuste demonstreerimine ja hindamine kambriülesandest eraldiseisvalt, matisaali tatamil.

Jah, ka kutseõppe lõpueksamil võib esineda kambriülesande lahendamisel olukordi, kus õpilane peab demonstreerima valmisolekut vahetu sunni kasutamiseks (relva kasutusvalmidusse viimine ja hoiatamine), kuid reaalselt ei arene rollimängul konflikt nii kaugele, et tekiks õiguslikku alust näiteks teenistusrelva (teleskoopnui või gaasipihusti) kasutamiseks või jõuvõttega „vangi pikaliväänamiseks“.

Mõnes kutseõppe lõpueksami ülesandes võib küll tekkida situatsioon, kui rollimängijale käeraudade paigaldamine osutub otstarbekaks, kuid sellist olukorda ei tohiks tekkida, et käeraudade kasutamisele eelneks rollimängija jõuga pikali väänamine või talle muul moel sunni korras käeraudade paigaldamine.

 

FOTO: Vaade õppekambrite sektorisse


Creative Commons License
Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks by Andres Põdra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.