Erakorralised sündmused, toimetulek, näited.

iDevice ikoon Esmased reeglid:

Reeglid:

 

 • Esmane on enda ja teiste turvalisus. Ära mitte kunagi torma „pimesi“ erakorralist sündmust lahendama, vaid ürita enne kiirelt hinnata sündmuse olukorda ja enda šansse selle edukaks lahendamiseks. Alati teavita kolleege sündmusest ja kutsu neid endale appi. Samas eksisteerib ka sündmusi, kus kolleegide ootamine ja Sinu kõhklemine võib lõppeda su hädas olevale kolleegile või vangile fataalselt – sellistel juhtumitel pead sa sekkuma kiirelt ja otsustuskindlalt.
 • Sa pead oma teenistuskohta tundma sedavõrd, et suudaksid seal orienteeruda ka näiteks täielikus pimeduses (sa pead teadma koridori pikkust sammudes; evakuatsiooni kohtasid ja nende eripära; kambrite arvu sektoris ja nende numeratsiooni; akende, trellide seisukorda ja arva; sa võiksid teada trepiastmete eripära ja arvu; tundma enda sektori valvekaamerate vaatevälja; uste avanemise suunda jne).
 • Sa pead täpselt tundma oma tööks vajalikke vahendeid, sest nende vahendite kasutamise oskus aitab Sul paremini erakorralise sündmuse lahendamisel hakkama saada (relvastuse ja erivahendite, tulekustutite asukoht; võtmete markeeringud – sa pead suutma pimedas võtmeid ära tundma ja teadma mis võti millise ukse avab; häiresignalisatsiooni asukoht; elektrikilbi asukoht ja -kaitsmete numeratsioon; taskulambi või muu alternatiivse valgusallika asukoht; (signaal)kella asukoht; telefoni ja raadioside vahendi asukoht; lõikevahendi – kääride või noa asukoht jne).
 • Sa pead teadma peast nn. tähtsaid telefoninumbreid ja raadioside kutsungeid, sest kriisiolukorras ei ole Sul aega neid numbreid intranetist või paberilehelt otsida. Nende numbrite abil saad sa endale kõige kiiremini ka abi kutsuda (sulle lähim ja abivalmis kolleeg; korrapidaja; meditsiiniteenistus; julgeolekuametnik).
 • Sa võiksid mõtteis harjutada erinevaid stsenaariume enda tegutsemisest erakorralise sündmuse raames – tee endale ise nn. miniõppuseid – ka erakorralist sündmust fantaseerinu on sündmuse lahendamisel efektiivsem, kui ootamatult sündmuste keerisesse sattunu. Näiteks mõtle selle peale, et mida sa teeksid, kui vangide korvpalliplatsil hakkavad ootamatult omavahel kaklema 12 vangi, või kui ootamatult kostub Su raadiosaatjast kolleegi appihüüd.
 • Sa peaksid õppima tundma oma teenistuspiirkonna kinni peetavaid isikuid nimepidi, sest end anonüümsena tundev vang on kordades rohkem aldis genereerima korrarikkumisi (treeni end vange ära tundma hääle, kõnnaku ja muude harjumuste järgi; treeni end märkama vangide eritunnuseid; treeni enda mälu, et jätta meelde vange isiklike riiete (jalatsid jne) järgi, treeni end märkama vange, kes omavahel silmnähtavalt sõbrutsevad, väldivad või on selges konfliktis.

 • Sa pead muutuma valvsaks ja asuma kiirelt tegutsema, kui kuuled näiteks kambris, koridoris, jalutushoovis vms. ebaharilikku hõiklemist, karjeid või kisa – kinni peetavad isikud ei suuda reeglina vaikseks jääda ja elavad kaasa peksmistele, rünnakutele või kakluseelsetele situatsioonidele. Kui kuskil vangla territooriumil kostub ebaharilikke hõikeid või karjumist, siis võib kindel olla, et miskit erakorralist selles vangla osas on sündimas.
 • Sa pead õppima kiirelt hindama olukorra tõsidust, enne, kui astud vahele ükskõik millisele (füüsilisele) konfliktile – on ebaprofessionaalne tormata mõtlematult vangide vahelisse kaklusesse, hindamata nende võimalikku ülekaalu ja omaenda šansse. Vanglates toimunud intsidentide kronoloogiaid vaadeldes on küll leitud, et vangide omavahelises kakluses võib ametnik tõenäoliselt saada viga temale mittesuunatud juhulöökidest, kuid ei saa ka välistada provotseeritud kaklusi, mille eesmärgiks on hajutada valvemeeskonna tähelepanu või saada enda valdusesse ametniku relv, võtmed, läbipääsukaart jne. Olukorra vaatlemine mõne sekundi vältel ja suuliste korralduste andmine annab sulle aega reageerimiseks ja sündmuse tõsiduse hindamiseks.
 • Informeeri erakorralisest sündmusest kiiresti oma kolleege häälega, telefonitsi, häirenupuga või raadiosaatjaga – ei ole häbiväärne hüüda kolleege või teisi isikuid appi. Sinu kõvahäälsed hüüded võivad päästa kinni peetava isiku, sinu enda ja su kolleegi elu või tervise. Treeni end mõtteis hüüdma raadiosaatjasse abipalvet, treeni enda häält, sõnavara (ka teises keeles) ja lauseehitust, et kutsuda korrale vange ja käskida neil korrarikkumine koheselt lõpetada.
 • Ole alati valmis appi minema oma kolleegile, kellel näib olevat probleeme kinni peetava isikuga – ärge kartke, et keegi teid liigse paanika tekitajaks hakkab kutsuma, parem karta kui kahetseda. Kui märkate, et tööalasel suhtlemisel tekib ametniku ja kinni peetava isiku vahel pingeline õhkkond, elav kätega žestikuleerimine või kuulete ähvardavaid väljendeid – informeerige sellest kiirelt lähimaid kolleege, kutsuge abi ja sekkuge seejärel otsustuskindlalt toimuvasse intsidenti.
 • Väldi võimalusel intsidentidesse sattumist vangla avalikes kohtades – kinni peetav isik on kordades rohkem valmis enda agressiivsust demonstreerima kaasvangide ees, kui silmast–silma olukorras. Ei ole häbiasjaks ülekohtuse intsidendi eest algul väärikalt taganeda, kui Su ülekaal puudub. Selline tegevus annab aega kutsuda abi ja koondada ametnike jõudu otsustavaks sekkumiseks. Kui näiteks konflikt vangiga toimub kambris või päevaruumis, siis ürita kõigepealt eemale toimetada sealt asjasse mittepuutuvad teised vangid st. eemalda „publik“.
 • Sa pead teadma mõistet „sündmuskoha puutumatuse tagamine“ – kuriteotunnustega teo sündmuskohal on vajalik säilitada kõik võimalikud asitõendid: rüseluste jäljed, segipaisatud mööbel, verepritsmed, leitud võimalik kuriteovahend jne., täpselt sellisena nagu on need jäänud pärast kuriteo toimepanemist. Lubamatu on kuriteo sündmuskohal näiteks koristamine või kõrvaliste isikute (uudishimulike) lubamine sinna. Võimalusel isoleerige kiiresti sündmuskohal viibinud isikud eraldi ja seadke sündmuskohal sisse täiendav valvepost või lukustage sündmuskoht. Jätke meelde nimesid ja isikuid, kes võiksid olla kuriteo tunnistajateks ja informeerige nendest vangla julgeolekuteenistust.
 • Esmatähtis on raskelt kannatanule tagada kiire esmaabi – alles seejärel asuge täitma sündmuskoha puutumatuse tagamise nõudeid ja tegema muid vajalikke ettevalmistusi. Tuletage meelde esmaabi võtteid ja vältige paanikasse sattumist. Harjutage end verd mitte kartma.

 

Mida Sina arvad, kas need reeglid on universaalsed - st. kas nende reeglite pähe õppimisel ja nende kasutamisel suudad sa alati edukalt toime tulle erakorralise sündmuse keerises?

Vajuta kastikesele "Kliki siia" ja saad autori vastuse sellele küsimusele.


Kui vastus on käes, siis teeme allpool läbi veel ka ühe harjutuse - vaatame, kas saad veel tarkust juurde või oskad juba ise välja mõelda õige vastuse minu küsimusele.


Väike teadmiste test
Kui kaua võiks kuluda vangide konflikti või muu erakorralise sündmuse vaatlemiseks ja ohu hindamiseks aega, enne kui otsustad kas sekkuda või mitte?
Umbes 1 minut - selle ajaga saab selgeks, kas vangid on tõelises konfliktis või on see nipp, et Sind näiteks kambrisse meelitada.
Kuni 10 sekundiga peaks siiski aru saama, kas tegemist on tõelise probleemiga või mitte.
Aeg ei mängi siin mingit rolli ja vanglaametnikule ei tohiks teha sellist ajalist ettekirjutust - õige veendumiseni kuluvat aega ei saa mõõta sekundites või minutites.Kui reeglite loos oli kirjas, et alati oleks mõistlik vangidega seotud konflikti lahendamise eel eemaldada või ajutiselt isoleerida kambrist, päevaruumist vms. asjasse mittepuutuv publikum (kõrvalised vangid), siis kellest võiks alustada ja kuidas seda kindlaks teha?
Alustada võiks kõige agresiivsemast või problemaatilisemast vangist - kui tema saaks ajutiselt konfliktikoldest eemaldada, siis ka teised taltuksid kiirelt.
Alustada võiks kõige kuulekamatest vangidest.
Ei ole tähtis kellest alustada - kasvõi kõigile korraga võib anda korralduse konfliktist eemalduda. Vangid peavad õiguspärastele korraldustele alluma.